stredocech.net

Základní informace

Vlčí máky pomáhají vojenským veteránům

Spolek Vlčí máky je pro všechny, kteří se perou za ostatní a sami už mnohdy nemohou. Komu Vlčí máky pomáhají a jak můžeme spolku pomoci my? O tom jsme hovořili s Miroslavou Paškovou,
zakladatelkou a editorkou portálu Státních ozbrojených a bezpečnostních složek a předsedkyní Spolku VLČÍ MÁKY.poppy-507421_640

Co je Spolek Vlčí máky?

Jsme spolek, tak se podle nového občanského zákoníku nyní označují občanská sdružení. Ale méně formálně bych řekla, že jsme prostě partou lidí, který není lhostejné společenské postavení našich vojáků a zvláště veteránů, respektive rozsah služeb jim určených. Všichni máme k této problematice osobní vztah a někteří přímo i vlastní veteránskou zkušenost. V našem případě se tedy sdružují ti, kteří chtějí pomáhat. Kdežto ti, kterým pomáháme, s námi v žádném vztahu být nemusí. Tím se zásadně lišíme od ostatních veteránských organizací v ČR.

Kdy vznikl a kdo jeho vznik vlastně inicioval?
Část našich členů měla dobrovolnickou zkušenost v jiné veteránské organizaci, někteří přímo jako vojáci nebo v mém případě jako občanský zaměstnanec Ministerstva obrany. Spojoval nás pocit, vlastně zkušenost, že projekty typu Regi Base jsou příliš úzce zaměřené, že organizace jako Sdružení válečných veteránů, natož Československá obec legionářská, se orientují spíše na starší ročníky, kdežto mladí novodobí veteráni, kteří jsou třeba i stále ještě v činné službě, se nacházejí v určitém vzduchoprázdnu. Jak po stránce koncepční, tak konkrétního zabezpečení. Hodně jsme o tom diskutovali, až na Vánoce 2013 proběhlo setkání, při němž jsme spolu už mluvili jako přípravný výbor budoucího Spolku VLČÍ MÁKY.
Komu spolek pomáhá?
Jak už vyplynulo z předešlých odpovědí, primárně jde o novodobé válečné veterány. Spolu s nimi vojáky v činné službě i aktivní záloze. V druhém sledu – rozumějte zbývají-li kapacity – jsme otevřeni všem, kdo slouží společnosti. Společná specifika mají především ti, kdo pracují ve služebním poměru – to jsou kromě vojáků policisté, hasiči, celníci, vězeňská služba a justiční stráž. Ale my spolu s nimi bereme i zdravotní záchranáře a obecní policisty. Abych dala konkrétní příklad – jedním z našich projektů je Army Friendly. Oslovujeme firmy, aby poskytly trvalou a pokud možno slušnou slevu pro naší primární cílovou skupinu. A je-li to možné, rozšíří ji partnerská firma i na tu sekundární skupinu. Jiným projektem jsou naše poradny – právní, finanční (dluhová), sociální – tam samozřejmě dokud nepřehltíme kapacitu našich dobrovolníků mají možnost obracet se na nás všichni a nezkoumáme, zda jde o vojáka nebo strážníka.
Čím spolek Vlčí máky pomáhá?
To už jsme tedy nakousli. Jedním z projektů odborné bezplatné poradenství, zejména roste zájem o finanční, resp. dluhové. Požádali jsme mimo jiné o grant pro šíření finanční gramotnosti – pokud uspějeme, cílili bychom velkou kampaň přímo na vojenské útvary. Dále se snažíme nějak zpříjemnit těm, kdo pro nás riskují krk, život, tedy pobízíme firmy, aby se neostýchaly za to poděkovat poskytnutím nějaké slevy. Odstartovali jsme to s Oplem, po něm přišli a stále se přidávají menší i opravdu velcí partneři. Poskytnutí slevy není motivováno ani tak finanční situací jejích příjemců, jako že spíše partnery nabádáme, aby tím vyjadřovali: „Díky, vážíme si toho, co pro naši zemi děláte.“ Spustili jsme také projekt Charitativní aukce veteránů AČR, která jim umožňuje prodat, vlastně vydražit, nepotřebnou výstroj efektivněji v prosté burze. Přednostně je určena těm, kdo musí opustit službu v důsledku zranění, dosud se v ní dražily věci dokonce po zesnulém výsadkáři Janu K., kdy peníze putovaly přímo na účet jeho dvouleté dcerce. To byl vůbec specifický příběh, kterému jsme se věnovali po většinu roku 2014 i za pomoci jiných projektů. Podařilo se nám udržet životní standard této rodiny. Byla to jedna z mnoha ukázek selhání systému zabezpečení vojáků a jejich rodin pro případ, kdy se něco pokazí. Proto třeba vynakládáme velké úsilí na jednání s pojišťovnami, ale též s politiky, aby se zde nastavila pravidla a jistoty. Nemůžeme totiž donekonečna pořádat ad hoc sbírky. V neposlední řadě – o těchto případech, o našich projektech, o zkušenostech ze zahraničí, neustále píšeme. Osvěta je vždy základ. Nedávno se nám podařilo oživit a zvýraznit také téma manželek či partnerek našich vojáků, což je jinak velice přehlížená problematika (na FB Zpověď ženy vojáka AČR).

Mohou nějakým způsobem pomoci čtenáři? Přijímáte do svých řad dobrovolníky?
Určitě vítáme pomoc kohokoli, kdo cítí, že je třeba se nějak odvděčit těm, kdo za naše bezpečí nasazují krk. Pokud by nás chtěl někdo jen drobně podpořit, může tak učinit na náš transparentní účet 6075222/0800. V zásadě jsme ale schopni fungovat s minimem finančních prostředků a nejvíce potřebujeme dobrovolnickou pomoc. Je možné nás kontaktovat na
Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login