stredocech.net

Základní informace

Dostavba skanzenu v Přerově je nadohled

Dostavbě Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem již nestojí nic v cestě. Zakázku ve veřejné soutěži získala firma  s nabídkovou cenou 9,7 milionu korun s DPH. Vyhodnocení výběrového řízení a jeho výherce schválila Rada Středočeského kraje v pondělí 16. února 2015. Dostavba je financována za pomoci evropských fondů z Regionálního operačního programu.

aktuality (11)

„Dokončení stavebních prací očekáváme v srpnu, takže návštěvníci už brzy budou moci obdivovat další dochované skvosty lidové architektury. Tyto stavby dobře doplní stávající lidové stavby a dotvoří ve skanzenu dojem původní podoby polabské návsi,“ řekla náměstkyně pro oblast investic Zuzana Moravčíková (ČSSD).

„V areálu skanzenu přibyde pět objektů lidové architektury z oblasti středního Polabí a další drobné stavby. Počítá se i s úpravou celého areálu a jeho zatraktivněním,“ popsal radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek (KSČM). Ve skanzenu bude nově stát kopie funkční kovárny z Jíkve, kopie kapličky původně stojící na přerovské návsi, památkově chráněná chalupa s podsíní z Oskořínku, zrekonstruovaná pilířová stodola a zrekonstruovaná celoroubená stodola. Z drobných staveb přibyde hnojiště, sušárna ovoce, vahadlová studna, chlívky, kůlny, včelín a vnitřní oplocení vymezujících dvory usedlostí.

Vítěz zakázky bude též zajišťovat terénní úpravy kolem objektů včetně kamenných či cihlových zápraží, úprav trávníků a předzahrádek a přístupových komunikací k novým objektům. Zároveň provede opravu stávajících cest v duchu bezbariérových přístupů. V rámci projektu budou po areálu instalovány i nové vitríny a informační panely a zmodernizuje se i způsob nasvícení, které se bude automaticky zapínat a vypínat. Nový vnitřní informační systém bude podle několika prohlídkových tras návštěvníky směřovat k jednotlivým objektům a nebude chybět ani interaktivní zvukový a obrazový panel s návaznou mobilní aplikací – průvodcem a webem skanzenu.

 

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login