stredocech.net

Základní informace

Badatelé ze základky

badatelskc3bd-den-dolnc3ad-bc599ec5beany

Dolnobřežanští učitelé a ředitelka základní školy si vytkli ambiciózní cíl. Na škole chtějí motivovat žáky k lásce k přírodovědným předmětům. V kvalitně vybavené škole se využívá edukační systém PASCO, který tvoří moderní základnu pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd.

PASCO je systém, umožňující měření všech veličin ve fyzice, biologii, chemii, ekologii, meteorologie v interiéru i exteriéru. Žáci si díky němu mohou vyzkoušet praktické příklady, přírodovědné veličiny a poučky tak pro ně nejsou jen vzorečkem či těžko pochopitelným shlukem písmen.

Badatelský den
Práci se systémem PASCO břežanští žáci předváděli zájemcům v průběhu badatelského dne, který se ve škole konal 15. května v odpoledních hodinách. Žáci z druhého stupně zkoumali a zájemcům předváděli například, jak funguje fotosyntéza, zjišťovali, jakou silou přetrhnou různě silné nitě, sledovali miniaturní vzorky hmyzu a jiných materiálů pod mikroskopem a věnovali se řadě dalších pokusů. Ve školní aule byly pro děti připraveny soutěže, účastníci plnili přírodovědně zaměřené úlohy, za které sbírali body. „Odhadujeme, že školou během badatelského odpoledne prošlo téměř čtyři sta dětí a dospělých,“ konstatuje ředitelka Fischerová. V závěru akce přišel přítomné děti a dospělé pozdravit Ing. Tomáš Mocek, vědecký koordinátor a projektový manažer vědeckého centra HILASE. Konstatoval, že díky vědeckým projektům, které se realizují na Praze západ, zde vzniká české „Science valley“. Možná, že se v budoucnu, díky pozitivní motivaci na základní škole, někteří z břežanských žáků po studiích na univerzitách vrátí pracovat do jednoho ze světových vědeckých center, rozvíjejících se v Dolních Břežanech, Vestci a okolí.

Hana Michaliková

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login