stredocech.net

Základní informace

Benešovského starostu připomene pamětní deska

Od roku 1990 do roku 2005 nepřetržitě zastával funkci starosty Benešova, a to celkem v 5 za sebou jdoucích volebních obdobích (02/1990 – 01/2005). V pondělí 2. března v 16:00, bude v domě kde žil, odhalena pamětní deska, která připomene důležitost této osobnosti.

mojmir chromy benesov

 

Při své veřejné činnosti se projevoval jako výrazná kulturní osobnost v mnoha směrech. Podpořil mj. převzetí Galerie Benešov pod Město Benešov v roce 1991, podpořil obnovení pobočky vlastivědného muzea v Benešově. Již před sametovou revolucí byl v kontaktu s architektem Pleskotem a společně se angažovali proti bourání historického centra našeho města.

Měl zásluhu na projektech významných českých architektů v Benešově za něž např. Obec architektů udělila arch. Pleskotovi cenu Grand prix při rekonstrukci benešovské radnice (první benešovský starosta po sobě zanechal významnou stavbu, která je obdivována i v zahraničí, a to díky předchozí spolupráci s Josefem Pleskotem, současným nejuznávanějším českým architektem).

Mojmír Chromý také pravidelně publikoval v regionálních tiskovinách historické studie – zejména studie zaměřené na genealogii a heraldiku, inicioval a zahajoval výstavy umění, připravoval vlastní přednášky z historie regionu a podílel se na scénářích některých historických výstav (např. o Františku Ferdinandovi či o rodu Sternbergů). Organizačně přispěl k zajištění rekonstrukcí památek v Benešově. Za podporu kultury převzal v prosinci 2002 pamětní medaile T. G. Masaryka a Václava Havla.

 

Letos je to právě deset let, co prohrál svůj boj se zákeřnou chorobou

Dlouholetého starostu Benešova, a tak významnou osobu, dosud v našem městě nic nepřipomínalo. Akce se bude konat přesně v den jeho nedožitých 75 let, uvedla Petra Orsáková z úseku kultury a prezentace města.

 

Mojmír Chromý

Ing. Mojmír Chromý se narodil v Třebíči. Vyrůstal v rodině právníka a učitelky, jejichž životní postoje formovaly jeho demokratické smýšlení a názor na běh světa.

V roce 1962 úspěšně promoval na lesnické fakultě VŠ zemědělské v Brně.
Po základní vojenské službě nastoupil do Benešova a přijal jej jako svůj domov.
Zde se oženil a stal se otcem dvou dětí. V letech 1964 – 1990 působil v Agropodniku Benešov jako stavbyvedoucí a posléze projektant vodohospodářských staveb.

V osmdesátých letech stál u založení Českého svazu ochránců přírody v Benešově. Vlivem listopadových událostí v roce 1989 se stal v únoru 1990 kooptací předsedou MěNV za Občanské fórum. Od r. 1990 do r. 2005 nepřetržitě zastával funkci starosty města. Ve volebním období 2000 – 2004 byl zastupitelem Středočeského kraje a předsedou jeho Výboru pro regionální rozvoj.

 

Stredocech.net

Zdroj: Město Benešov

You must be logged in to post a comment Login