stredocech.net

Základní informace

Bezpečná doprava pro seniory

Myšlenka na zřízení nové služby v Centru seniorů Mělník vznikla na základě potřeby usnadnit pohyb seniorům na Mělníku a ve spádových obcích a to tak, aby si byli schopni samostatně zařídit vše potřebné.

dependent-100342_640

V březnu 2015 jsme se rozhodli rozšířit nabídku poskytovaných služeb o senior automobil – SENDOLINO, který byl vybrán tak, aby poskytoval dostatečně komfortní prostor i pro osoby se sníženou mobilitou. Dále můžeme nabídnout i doprovod na místo, které si senior sám určí.

Řada starších lidí nemůže být ve všední dny odkázána jen na pomoc svých příbuzných, protože Ti jsou zpravidla vytíženi svými pracovními povinnostmi. Rádi bychom tak právě prostřednictvím SENDOLINA zajistili našim seniorům bezpečnou přepravu k lékaři, na úřady, poštu či k přátelům.

Věříme, že tato služba bude pro starší obyvatele našeho města přínosná. V současné době jsme již připraveni vyzvednout seniora přímo v ordinaci lékaře, dopravit ho do místa bydliště, pomoci mu do schodů či s nákupem, po cestě vyzvednout léky apod.

 

Mgr. Jana Hostáková, vedoucí terénní pečovatelské služby

Středočech.net

 

You must be logged in to post a comment Login