stredocech.net

Základní informace

Braunerův mlýn čeká po povodních rekonstrukce

20130610_stredoceskemuzeumroztoky4

Roztoky u Prahy – Rada kraje vyhlásila výběrové řízení na rekonstrukci Braunerova mlýna po povodni a realizaci protipovodňových opatření. Braunerův mlýn je součástí Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a postihla ho v roce 2013 povodeň.

„Zakázka má hodnotu 8,8 milionů korun a mimo rekonstrukce mlýna po povodni, která bude hrazena z pojistného plnění, obsahuje i řadu protipovodňových opatření financovaných z prostředků kraje v hodnotě 1,5 miliónu korun, která již schválila Rada kraje 5. května.“ Představil projekt radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

V přízemí mlýna byly totiž umístěny i konzervátorské dílny se speciálním nábytkem, složitými a drahými přístroji. Při povodních musí být přístroje včas za pomoci externích firem rozebrány a přestěhovány do vyšších pater, což stojí nemalé finanční prostředky, stejně jako opětovné sestavení.

„ Protipovodňová opatření spočívají i v přestěhování určitých pracovišť do vyššího patra, s nutnou úpravou příček, napojením nezbytných rozvodů, vybudováním venkovního schodiště a také s úpravou přízemí s cílem minimalizovat případné škody.“ dodal radní Štefek.

Známá historie mlýna sahá do počátku 18. století, kdy jej ještě jako zděné jednopatrové stavení s prkenným štítem a mansardovou střechou zachytil na reprodukovaném obraze Pohled na Roztoky od Vltavy malíř Dominik Jan Kottula. Roku 1861 koupil mlýn František August Brauner, jehož dcera, malířka a grafička Zdenka Braunerová zde prožila své dětství a mládí. Poté byl mlýn přestavěn na letní rodinné sídlo. Pro potřeby muzea byl objekt upraven koncem 70. let 20. Století a dále po první povodni v roce 2002.

středočech.net

zdroj Zdeňek Štefek

You must be logged in to post a comment Login