stredocech.net

Základní informace

Bude na Chlumu singltreková stezka pro horská kola?

Mladá Boleslav – Již několik měsíců je v přípravách projekt Singltreku na Chlumu. „Město Mladá Boleslav úzce spolupracuje s místními cyklonadšenci a především s lidmi, kteří vytvořili bikepark v Kosmonosích. Štěpán a Lukáš Neumanů s Petrem Zdráhalem, kteří jsou členové MBC freeride team, mají velké zkušenosti s horskými tratěmi a cyklistikou a s projektem hodně pomáhají,“ řekl náměstek primátora Jiří Bouška. Na projektu spolupracuje i Tomáš Kvasnička, který je zakladatelem singltreku v Novém městě pod Smrkem, kde vznikla první síť singltrekových stezek v Čechách. Jednoduše řečeno se jedná o přírodní rekreační stezky v šíři pro jediného jezdce na horském kole s respektem k přírodě. Stezky zcela respektují lesní prostředí a zpřístupňují tento sport široké veřejnosti bez rozdílu zdatnosti či věku.

Ve spolupráci s Kvasničkou chce Mladá Boleslav vybudovat první část sítě v lokalitě Chlumu. Zadání je jasné: navrhnout tři dvoukilometrové trasy, které budou konzultovány s ochranáři z ČSOP Klenice a širší veřejností. „Ze zástupci ČSOP Klenice jsme projekt už konzultovali, také proto se v této fázi vyhýbáme středu samotného Chlumu, kde se nachází cenné území nejen z hlediska životního prostředí. S tímto zadáním pracuje i pan Kvasnička. Je pro nás velmi důležité, aby byl projekt v souladu s přírodou,“ dodal Bouška. Následně se tedy město dozví, zda je možné projekt na Chlumu zrealizovat. Případná samotná realizace bude komplikovaná a složitá, protože by trasy pravděpodobně vedly po soukromých pozemcích a do budoucna bude nutná součinnost i s okolními obcemi. „ Jde o poměrně těžký projekt, který bude muset najít odpovědi na spoustu otázek a zároveň bude vyžadovat součinnost mnoha subjektů. Každopádně jsme udělali prvních pár krůčků a doufám, že dojdeme hodně daleko,“ dodal Bouška.

středočech.net

zdroj mb-net

6 Responses to Bude na Chlumu singltreková stezka pro horská kola?

 1. myntra coupons

  8.11.2014 at 10:52

  Amaze, it is just a the best little post which has been obtain on longer while. Complete sometimes go to see excellent online store.

 2. discount coupons

  8.11.2014 at 10:11

  Seriously, here’s a amazing portion of post which I have face as part of for an extended time long term. Can likewise click the actual world wide web site.

 3. Couponrani

  8.11.2014 at 9:44

  Wow, it’s much top-quality actual write up which has been face with regard to drawn out number of years. Can aside from that vacation great article.

 4. visit site

  8.11.2014 at 9:39

  Awesome, this is usually brilliant small bit of blog post which has been experience operating in much time lengthy time. Would of course trip my best internet site.

 5. myntra coupons

  8.11.2014 at 9:37

  Astounding, this is often a marvelous bit of blog post which i’ve track down about rather long a very long time. Actually do furthermore appointment these web site.

 6. visit site

  8.11.2014 at 5:58

  Amazing, this will be a fabulous small bit of write down which I have bump into located in many years while. Actually do in addition , come by my current online.

You must be logged in to post a comment Login