stredocech.net

Základní informace

Centrum prevence kriminality a dopravní výchovy

Centrum prevence kriminality a dopravní výchovy, které je dlouhodobě v podvědomí obyvatel měst uloženo dopravní hřiště, již tři roky provozuje a spravuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v rámci prevence kriminality. Konají se zde různé akce a centrum plní úkoly dané celostátními programy k výuce dopravní výchovy. Výuka i programy s dopravní tématikou probíhají pod vedením pracovníků proškolených v BESIPu (manažerka PK, strážníci MěP, policisté PČR, specialisté).

bus-stop-391242_640

V roce 2014 navštívilo centrum 1 021 žáků 4. tříd základních škol z Mělnicka, pro něž je dopravní výchova velmi důležitým mezníkem, protože skládají průkaz cyklisty. Rádi jsme také pracovali s dalšími 339 žáky a studenty škol, které nás navštívili a jimž jsme „šili“ program na míru. Mimo školních dětí navštívili centrum i dospělí a rodiny s dětmi, pro které bylo připraveno v průběhu roku 18 akcí. Centrum využívají i autoškoly k výuce a nácviku řízení motocyklů a automobilů.

Stále se snažíme služby centra rozšiřovat a zlepšovat, a tak se nám minulý rok povedlo vydat pro dětské návštěvníky Zápisník správného cyklisty, ve spolupráci se Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav připravit a zrealizovat venkovní interaktivní učebnu. Terénní sociální pracovnice zde mají maringotkové zázemí pro práci s dětmi, které využívají a pracují s nimi na zlepšení fyzické i psychické kondice. Centrum je veřejně přístupné a je využíváno k trávení volného času dětmi, mládeží, rodinami i seniory.

Velice nás těší zvyšující se návštěvnost, a proto jsme i pro tento rok připravili několik akcí. Z tradičních akcí vás chceme pozvat na Den bezpečné dopravy (25.4.), Bezpečně o prázdninách (13.6.), Rozjíždíme to s Kašpárkem (5.9.) nebo říjnovou Kašpárkovu sklizeň. 28. dubna 2015 si v centru změří síly jednotlivé základní školy v rámci Okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů pořádané BESIPem.

V rámci projektů prevence kriminality jsme požádali pro rok 2015 o  dvě dotace.  Ministerstvo vnitra ČR jsme požádali o podpoření projektu Osvětlení Centra prevence kriminality a dopravní výchovy a ČEZ jsme požádali o podporu výstavby workoutového hřiště. V současné době připravujeme i projekt zaměřený na dopravní výchovu, o jehož podporu požádáme v grantovém řízení ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, která v loňském roce pomohla s vybudování venkovní učebny.

Věříme, že areál bude ožívat nadále Vašimi návštěvami a o programu první letošní akce Dne bezpečné dopravy, při kterém bude oficiálně otevřena vybudovaná venkovní učebna a dopravně značkový kvíz, budeme informovat v pozvánce aktuálně umístěné na webových stránkách města.

 

Bc. Irena Podivínská, DiS.

Středočech.net

 

You must be logged in to post a comment Login