stredocech.net

Základní informace

Český vlastenec Páter Josef Vorel

thumb_josefvorel_1

U příležitosti 140. výročí úmrtí zdického faráře, národního vlastence a hudebního skladatele Pátera Josefa Vorla se konala 16. listopadu ve zdickém kostele Narození Panny Marie vzpomínková mše, kterou sloužil emeritní biskup českobudějovický Jiří Paďour OFMCap, jehož maminka pocházela ze Zdic. Po mši následovalo slavnostní odhalení a vysvěcení nově zrekonstruovaného hrobu Pátera Josefa Vorla na místním hřbitově.

www.mesto-zdice.cz

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login