stredocech.net

Základní informace

Cesta od závislosti ke svobodě

Cyklus přednášek nazvaný Cesta ke svobodě – 12 kroků k plnému a zdravému životu chystá pro rok  2015 lékařka Jana Krynská v rámci Klubu zdraví a dobré pohody, který funguje v Klubovně Beroun – Závodí, Tylova 273/8.

wine-600134_640
„Vzhledem k problémům se závislostmi již vznikl v medicíně i nový obor zvaný adiktologie. V této souvislosti jsem se rozhodla zavést celoroční projekt s působností v oblasti terciální prevence tedy pro lidi odléčené, pro jejich rodinné příslušníky a blízké osoby,“ říká Jana Krynská. Druhá přednáška se uskuteční v úterý 24. 2. od 18:00 do 19:30 hodin a její téma je: Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše obnoví duševní zdraví. Vstup na přednášky, které se konají vždy 3. úterý v měsíci, je volný. Kontakt 736 104 362. Více na www.životazdraví.cz.

www.mesto-beroun.cz

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login