stredocech.net

Základní informace

Chceme začít spolupracovat

 Kutná Hora – Pracovníci Střediska rané péče při Oblastní charitě Kutná Hora  v rámci mikroprojektu FNNO: „Chceme začít spolupracovat“,  podpořeného  grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, navštívili IAA – Institut aplikované behaviorální analýzy v norském Stavangeru.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zde  měli možnost alespoň letmo nahlédnout do  ABA terapie, která je ve světě běžně užívaným způsobem práce  pro děti s autismem a dalšími vývojovými poruchami. O zkušenostech s využitím ABA terapie proběhly dva semináře, 24.11. v Kutné Hoře a 28.11. 2014 v Hradci Králové.  Zároveň středisko rané péče podalo projekt na výcvik a zavedení ABA terapie jako další poskytovanou službu v rámci 2. výzvy FNNO. Budeme se těšit, že se nám podaří úspěšnou terapii do Kutné Hory přinést k 10. výročí naší rané péče.

Mgr. Markéta Sieglová, vedoucí střediska

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login