stredocech.net

Základní informace

Co bude s bývalými kasárnami?

Rakovník – Starosta města Rakovníka Zdeněk Nejdl, vedoucí odboru správy majetku a vedoucí oddělení územního plánování jednali se zástupci Ministerstva obrany České republiky o budoucím využití areálu kasáren, který vojáci opustili k 31. 12. 2013. Za Ministerstvo obrany České republiky se jednání zúčastnil Ing. Ľuboš Hajduk, ředitel Agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem, a Ing. Pavel Barčák, ředitel Agentury hospodaření s nemovitým majetkem.

„Při jednání jsem byl informován, že v současné době probíhá příprava nabídky areálu ostatním organizačním složkám státu. O tom, zda o něj někdo projeví zájem, by mělo být jasno do konce července. Byl jsem ubezpečen, že v současné době vznik sociálně vyloučené lokality v tomto areálu nehrozí,“ řekl starosta Zdeněk Nejdl. Při jednání zazněly také informace o postupu případného prodeje, který by měl být realizován nejdříve začátkem roku 2015. Ministerstvo obrany bude muset do té doby rozhodnout, zda bude areál prodávat jako celek nebo po částech. „Město může získat areál nebo jeho část bezúplatně do majetku pouze v případě, že prokáže veřejný zájem. Domluvili jsme se, že se do areálu půjdeme podívat, abychom mohli zhodnotit a případně definovat účel budoucího využití městem, který by splňoval veřejný zájem. Při této příležitosti nám také bude umožněno nahlédnout do dokumentace k jednotlivým budovám a stavbám,“ doplnil starosta.Město Rakovník dále zástupcům Ministerstva obrany navrhlo, zda by, v případě nabídky areálu k prodeji, nebylo možné ve spolupráci s agenturou CzechInvest tento areál zařadit do databáze tzv. brownfields, tedy nevyužívaných území. Tímto krokem by se mohl rozšířit okruh oslovených potenciálních (i zahraničních) zájemců o koupi areálu.

středočech.net

You must be logged in to post a comment Login