stredocech.net

Základní informace

Cyklostezka Týnec-Chrást slavnostně otevřena

Letošní zima přeje cyklistům. Novou trasu pro ně otevřeli ve středu 17. prosince  v Týnci nad Sázavou.

s500_cyklostezka_tynec_chrast_otevreni3

Typické prosincové počasí v Týnci nad Sázavou přilákalo cyklisty na otevření nové trasy. Foto web města

Cílem projektu s názvem „Týnec nad Sázavou stezka pro cyklisty“ bylo zlepšit podmínky pro pravidelné využití cyklodopravy mezi Týncem a Chrástem nad Sázavou, zvýšit bezpečnost cyklistů a chodců a posílit ekologické formy dopravy – tedy především každodenní použití kola při cestě do práce, do školy či za nákupy.

Stavba byla zahájena 1. 9. 2014 a byla dokončena 10. 12. 2014. Cyklostezka má celkovou délku 1010 m a vede podél ulice Jílovská souběžně se silnicí druhé třídy. Součástí stavby cyklostezky byla i stavba opěrně zdi, přeložka vodovodu, vybudování dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Cyklostezka je určena v celé své délce pro společný provoz chodců a cyklistů.

Denně v tomto úseku po silnici projede průměrně 2 500 aut. Tato stavba tak významně přispěla k vyšší bezpečnosti cyklistů i chodců a především dětí při cestě do školy.

Celkové náklady projektu činily 8,1 mil. Kč, z toho stavební náklady byly 7,8 mil Kč. Stavba je spolufinancovaná z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Celková výše podpory dosáhla 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 6,3 mil. Kč. Investorem stavby je Město Týnec nad Sázavou. Zhotovitelem stavby byla firma DIOSTAV.

Rád bych při této příležitosti poděkoval Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy za poskytnutí finanční podpory, partnerům, kteří se podíleli na přípravě i realizaci projektu a také zaměstnancům úřadu – jmenovitě Jiřímu Vrbatovi za rychlé a úspěšné projednání stavby i změn na stavebním úřadu a Martině Höhnové za administraci dotace poskytnuté na tento projekt. Děkuji také Osadnímu výboru Chrást nad Sázavou, který inicioval vznik stavby cyklostezky a významně se podílel na jednání s vlastníky, aby stavba mohla být zrealizována.

Mgr. Martin Kadrnožka, starosta města

You must be logged in to post a comment Login