stredocech.net

Základní informace

Další podzemní kontejnery v Boleslavi

Město Mladá Boleslav nadále pokračuje v úspěšném projektu postupného budování podzemních kontejnerů. Podle náměstka primátora Jiřího Boušky a radního Miloslava Neumana jsou známa hned dvě místa, kde by mohly kontejnery na odpad zmizet pod zem. „Nová stanoviště pro podzemní kontejnery by mohla vzniknout mezi domem č.p. 887 v Havlíčkově ulici a areálem mateřské školy a ve vnitrobloku Zalužanská, kde ještě letos plánujeme po domluvě s místními obyvateli změny v okolí jejich domů,“ řekl radní Neuman.

kontejnery bolelsav

V Zalužanské by tak mohla zmizet stará klepadla, nevyužívaná betonová dlažba a obnovena bude zeleň. V Havlíčově i Zalužanské ulici je velká koncentrace kontejnerů. „Vybudování dalších hnízd podzemních kontejnerů na tříděný i směsný komunální odpad by výrazně přispělo ke zlepšení vzhledu lokalit. Tento projekt se nám daří realizovat díky spolupráci se Škoda Auto,“ řekl náměstek Bouška.

Snaha města postupně měnit nevábné popelnice za stanoviště podzemních kontejnerů pokračuje již několik let. Po již vybudovaných stanovištích v ulici Jana Palacha, na Komenského náměstí a v Husově ulici u sokolovny se letos počítá i s vybudováním dvou stanovišť v ulici 17. listopadu, které by měly být hotovy do konce září. Tyto investice musí město provádět postupně, protože vždy se náklady pohybují v řádech statisíců korun a je možné je provádět jen v místech, kde neprochází inženýrské sítě.

zdroj mb-net

středočech.net

You must be logged in to post a comment Login