stredocech.net

Základní informace

Devět obcí získalo odměnu za pečlivé třídění starého elektra

Devět středočeských obcí, které se umístily v čele soutěže ve sběru drobného elektrozařízení, dostane od kraje finanční odměny. Soutěž byla určena pro všechny obce Středočeského kraje s cílem zvýšit třídění a sběr elektroodpadu. Společně ji realizoval Krajský úřad Středočeského kraje a kolektivní systém ASEKOL, který se zpětným odběrem vysloužilých spotřebičů zabývá.

home (9)

Podle výsledků sběru společnosti ASEKOL loni Středočeši celkem odevzdali 2 306 tun elektroodpadu, v přepočtu na osobu tedy 1,77 kg. S tímto výsledkem se umístili výrazně nad celorepublikovým průměrem a Krajský úřad Středočeského kraje se proto rozhodl ty nejlepší obce odměnit.

„Hodnotilo se sebrané množství na osobu ve třech kategoriích podle celkového počtu obyvatel. Města nebo obce, které se umístily na 1. až 3. místě každé kategorie, obdrží dar ve výši 30, 20 a 10 tisíc korun,“ uvedla náměstkyně hejtmana Zuzana Moravčíková (ČSSD), která se zúčastnila slavnostního vyhlášení soutěže.

V kategorii obcí do 2 000 obyvatel se s výsledkem 3,12 kg na obyvatele umístily Kamenné Žehrovice. Na druhém místě skončily Dolany s výsledkem 2,85 kg na osobu, třetí místo pak obsadily Chaloupky s 2,75 vybranými kilogramy na občana. Mezi obcemi a městy do 10 000 obyvatel se nejvíce vyznamenaly Sedlčany, kde každý občan odevzdal průměrně 1,74 kg starých spotřebičů. Druhé místo obsadila Kamenice s 1,52 kg elektra a na třetím se umístila Zeleneč s 1,4 kg na osobu. Kategorii největších měst, tedy nad 10 000 obyvatel, ovládla Čáslav, kde se vybralo 1,15 kg vysloužilých zařízení na osobu. Druhý skončil Mělník s 0,95 kg na občana a na třetím místě se umístil Beroun s 0,91 kg spotřebičů na osobu.

„Všechny tyto obce od kraje získají finanční odměnu, kterou jistě efektivně využijí, aby i v budoucnu mohly jít příkladem celému Středočeskému kraji,“ uvedl náměstek pro životní prostředí Marek Semerád (ČSSD).

„Občanům Středočeského kraje patří velký dík, že k třídění spotřebičů přistupují tak svědomitě. Odměnou jim budiž nejen umístění v této soutěži, ale i vědomí, že třídění má skutečně smysl. Naše výpočty ukazují, že už jen správné vytřídění 100 televizorů ušetří více než 16 000 kWh elektrické energie, což je průměrná spotřeba jedné domácnosti na čtyři roky, či více než 400 litrů ropy potřebných na skoro sedm cest automobilem do Chorvatska,“ vysvětluje Eva Zvěřinová, provozní ředitelka společnosti ASEKOL.


Jméno obce

sběr EEZ kg/ob

Do 2 000 obyvatel

Kamenné Žehrovice 3,12
Dolany, okres Mělník 2,85
Chaloupky 2,75

Do 10 000 obyvatel

Sedlčany 1,74
Kamenice, okres Praha-Východ 1,52
Zeleneč 1,40

Nad 10 000 obyvatel

Čáslav 1,15
Mělník 0,95
Beroun 0,91

 

You must be logged in to post a comment Login