Aktuálně brání otevření problém s kabely, které navlhly při přívalových deštích v červnu 2013. Vedení magistrátu nyní čeká na oficiální vyjádření soudního znalce, který zkoumá, kolik kabelů bude třeba vyměnit. To bude mít k dispozici do konce března. Zároveň však již nyní avizuje, že najde viníky současných problémů a bude žádat náhradu škody.

„Již jsem poslal zhotovitelům jasné dotazy, kdo a na základě čeho položil zjevně nevhodný typ kabelů a z jakého důvodu ležely tyto kabely údajně ve vodě po dobu několika měsíců. Upozornil jsem je, že Praha bude žádat náhradu škody. Již v tomto týdnu povedeme s dodavateli jednání o tom, zda uznají svou chybu a jsou připraveni ji napravit. Zároveň nechám v radě projednat a schválit, abychom se mohli v případě, že se nedohodneme, obrátit na soud,“ vysvětluje Petr Dolínek.

Ten již v minulém týdnu zadal právnímu oddělení magistrátu pokyn, aby analyzovali smlouvy s dodavateli s cílem najít viníka problémů. „Možnosti jsou v zásadě dvě, buď naši předchůdci ve vedení Prahy podepsali špatné a pro město nevýhodné smlouvy, nebo dodavatelé neplní své smluvní závazky,“uzavírá Dolínek.

Středočech.net