stredocech.net

Základní informace

Dostali dva miliony

Město Rakovník obdrželo od společnosti Procter&Gamble – Rakona, s. r. o. finanční dar ve výši 2 000 000,- Kč, který je určen na realizaci 6 různých projektů. „Jsem rád, že město má partnera jako je společnost Procter&Gamble,“ řekl starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl a dodal: „Díky příspěvku, který každoročně dostáváme, můžeme snáze realizovat různé investice pro zvelebení města.“

Společnost Procter&Gamble – Rakona se rozhodla v letošním roce podpořit následující projekty:

  • dopravní řešení Okružní ulice včetně opravy chodníků před 3. ZŠ a obnovou zeleně (750 000,- Kč),

  • vybudování nového dětského hřiště a oprava pergoly s grilem na Tyršově koupališti (260 000,- Kč),

  • rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ V Lukách (300 000,- Kč),

  • obnova dveří v MŠ V Hradbách (120 000,- Kč),

  • výstavba chodníku v okolí MŠ V Hradbách, farní zahrady a fary (425 000,- Kč),

  • oprava střechy Zvonice u kostela Nejsvětější Trojice (145 000,- Kč).

Za finanční podporu ze strany Procter&Gamble – Rakona děkujeme. Vážíme si toho, že má společnost zájem na vzhledu a rozvoji města,“ řekl místostarosta Jan Švácha.

Dar získává město od společnosti každý rok a jeho použití je vázáno na jednotlivé vybrané projekty. Společnost Procter&Gamble – Rakona je jedinou větší společností působící ve městě, která město a jeho subjekty pravidelně podporuje.

Zdroj: Město Rakovník

You must be logged in to post a comment Login