stredocech.net

Základní informace

Hejtman v Říčanech řešil okruh i rybník

Říčany hostily v úterý hejtmana Středočeského kraje Miloše Peteru z ČSSD. Prohlédl si Mlýnský rybník, který v roce 2013 při povodních přetekl, a jehož hráz se ukázala jako nestabilní. Starosta Říčan Vladimír Kořen informoval hejtmana o průběhu rekonstrukce této nádrže.

www.flachs.cz

V těchto dnech probíhá výběr firmy, která letos opraví hráz a rybník odbahní. Hovořilo se také o přesunu areálu KSUS Středočeského kraje, který je pod hrází rybníka, a který byl při povodních zaplaven. Město navrhlo, aby se ve společném projektu areál změnil na centrální městský přírodní park.

„Říčany jsou hezké město, které se v posledních letech dynamicky rozvíjí. Tento rychlý rozvoj s sebou však přináší celou řadu problémů. Usilujeme o to, aby bylo legislativně zaručeno, že nebude docházet k živelné individuální bytové výstavbě, aniž by se pro nové obyvatele zajistila potřebná infrastruktura. Máme zájem na tom, aby se občanům v Říčanech, podobně jako v ostatních místech ve Středočeském kraji, dobře žilo. Jsme připraveni spolupracovat na rozvojových projektech jako je výstavba parku u Mlýnského rybníka a společně řešit dopravní problémy. Rovněž chceme Říčanské podpořit v jejich úsilí o protipovodňové zabezpečení města,“ řekl hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

www.flachs.cz

Při první návštěvě Říčan ve funkci hejtmana se setkal s místostarosty Hanou Špačkovou a Zdeňkem Hrabou a radním Davidem Michaličkou. U jednání byli přítomni také krajští zastupitelé z Říčan Pavel Posolda a Miloslav Šmolík.

„Jedním z hlavních témat regionu je dostavba pražského okruhu od D1 po hradeckou dálnici. A jsem opravdu rád, že pan hejtman je v tomto směru velmi iniciativní, jak při jednáních s pražským magistrátem, tak s ministerstvem dopravy či Ředitelstvím silnic a dálnic. Urychlená dostavba okruhu pozitivně ovlivní statisíce lidí,“ oceňuje Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Další velké téma jsou společné středočesko-říčanské projekty: opravy klíčových komunikací, budování kapacit škol a školek, cyklostezek a třeba i chytré úpravy veřejného prostoru.“

Říčanští hejtmanovi nabídli právě spolupráci na přeměně starého areálu silničářů v zátopovém území na netradiční park, který by v sousedství hradu a náměstí zásadně vylepšil atmosféru města. Přemístění KSÚS do nevyužitého průmyslového areálu u Kolovratské ulice podpořili i krajští zastupitelé zvolení v Říčanech.

„Myšlenkou úpravy okolí rybníka a záměrem přesunout provozní budovy z centra města jsme se zabývali už po roce 1990,“ připomněl krajský zastupitel a bývalý zastupitel Říčan Pavel Posolda /KSČM/.

„V letošním roce bychom rádi ve spolupráci s krajem zadali studii proveditelnosti přesunu KSÚS i projekt přírodního parku. Stejně tak prověříme všechny možnosti čerpání dotací. Příští rok by tak mohl být realizován nejen projekt Pohodové údolí, o který usiluje sdružení SK Slunéčko, ale i Mlýnský park,“ popsal radní a projektový manažer David Michalička.

Jaké jsou další společné projekty?

V březnu Středočeský kraj zahájí kompletní opravu poškozené a klíčové komunikace Rooseveltovy ulice. Díky podpoře z ROP Střední Čechy se může stavět nová Mateřská škola Zahrádka a od podzimu probíhá druhá etapa rekonstrukce Olivovy ulice. Krajské investice směrují i do školství.

„Mám pro Říčanské dobrou zprávu. Středočeský kraj počítá pro letošní rok se stavebními úpravami, výměnou oken, zateplením fasády a půdních prostor objektu Gymnázia v Říčanech. Předpokládané celkové náklady stavby činí přes 20 milionů korun, přičemž Středočeský kraj by se na nich měl podílet částkou přes 11 milionů korun. Zbývajících 9 milionů korun by mělo být pokryto dotací z Operačního programu Životní prostředí. V současné době je před ukončením veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací,“ informoval na závěr Miloš Petera.

www.flachs.cz

Říčanský starosta poděkoval také za už dokončené projekty, které financoval a podílel se na nich kraj nebo ROP Střední Čechy. „Říčany rozhodně nejsou pražskou městskou částí, ale významným městem ve středních Čechách. Byť jsou značky obou měst dvacet metrů od sebe,“ dodává s úsměvem říčanský starosta: „A hejtman Miloš Petera mě při přesvědčil, že to s podporou Říčan myslí vážně a bude se sem vracet.“

Adéla Ambrožová, Říčany Foto: Rudolf Flachs

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login