stredocech.net

Základní informace

Hostili účastníky pražského setkání Taizé

Mladá Boleslav – Boleslavská křesťanská obec pečovala o 90 poutníků z pražského setkání Taizé. Mladí lidé z Polska, Ukrajiny, Slovinska, Německa, Velké Británie, Rakouska a Finska byli ve dnech 29.12. – 2.1. ubytováni v rodinách. Dopolední program byl organizován v kostele a na faře, odpoledne a večer trávili poutníci v Praze.

Účastníci z pražského setkání Taizé v Mladé Boleslavi. Foto: Pavel Friedl

Účastníci z pražského setkání Taizé v Mladé Boleslavi. Foto: Pavel Friedl

Pouť důvěry Taizé nebyla u nás premiérou, již na přelomu let 1990/1991 se evropské setkání mladých konalo v Praze. Ekumenická komunita  byla založena před 74 lety ve francouzské vesničce Taizé. Rodiče bratra Aloise, představeného komunity, pocházejí z Chebska.  Posilováním důvěry a nalézáním společného usilují bratři o porozumění a solidaritu mezi všemi národy .
Informace poskytl Milan Mareš.

You must be logged in to post a comment Login