stredocech.net

Základní informace

Jak probíhala Tříkrálová sbírka v Berouně a okolí?

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí u nás. Letos probíhá již popatnácté. Sbírky se po celé republice účastní kolem padesáti tisíc koledníků.

Její výnos podpoří služby pro seniory, nemocné a handicapované, lidi bez domova a v hmotné či sociální nouzi. Většina prostředků zůstává v regionu, kde byly vykoledovány.

Farní charita Beroun se v období od neděle 4. do neděle 11. ledna 2015 do projektu tradičně zapojuje. V ulicích Berouna a okolí tak můžete potkat skupinky dětí v kostýmu Tří králů. Velkou pomocí jsou také skauti z berounského střediska Radost a Naděje, kteří do sbírkových pokladniček vybírají ve skautských krojích.
V neděli 4. 1. po mši vyšly do berounských ulic skupinky Tří králů i skautů, tříkrálový pochod s koňmi vyjel do Netolic a Obory a od v Loděnicích se v kostele sv. Václava konal koncert pěveckého sboru Comodo.
V pondělí 5. 1. vyšla skupinka králů z azylového domu sv. Josefa v Lochovicích. Obešli celou obec a nad dveře domácností psali posvěcenou křídou tradiční „K+M+B 2015“ – požehnání vašim domovům.
V úterý 6. 1. vyjdou do berounských ulic skauti, oddíl Ocelotů, v čase 17-19 hodin.
Ve středu 7. 1. se návštěvníci berounských trhů mohou na tři krále těšit již od rána a okolo poledne pak zavítají do Domova penzionu pro důchodce v Berouně.
Ve čtvrtek 8. 1. půjde skupinka králů od 16 hodin po Závodí a podvečer bude opět patřit skautům. V okolí náměstí bude koledovat oddíl Lasiček od 17 do 19 hodin a v pátek 9. 1. večer roj Světýlek a Světlušek a smečka Vlčat, všichni z berounského skautského střediska Radost a Naděje.
V sobotu 10. 1. v 9 hodin skupinka tří králů vyrazí žehnat domům na Zavadilce a Jarově a nakonec se zastaví i u seniorů ve Stacionáři sv. Anežky České, jejímž obyvatelům bude patřit výtěžek celé sbírky konané na Berounsku. Za vykoledovaný obnos chce organizátor místní Tříkrálové sbírky, Farní charita Beroun, pořídit speciální zahradní nábytek.

Celkovou vykoledovanou částku se dozvíme ihned po otevření pokladniček na finančním odboru MěÚ Beroun, které je naplánováno na 13. ledna 2015.

—————–

Ti, kteří by se do sbírky rád ještě zapojili jako dobrovolníci- koledníci sbírky, mohou kontaktovat její koordinátorku na tel. (Jitka Papežová).

——————

Pro případ záměny Tříkrálové sbírky s jinou sbírkou bych ráda upozornila, že Charita ČR je jedinou organizací pověřenou pořádáním sbírky. Ta má ustálená pravidla a o pravosti koledníků je možno se přesvědčit. Není důležité, jak početná skupinka dětí – králů vás přijde navštívit, ani jestli všichni budou v bílém a na hlavách mají korunky. Budete je moci potkat přesně v období vyhlášeném pro tento rok, čili pouze 4. – 11. 1. 2015. Jednomu přítomnému vedoucímu skupinky musí být více než 15 let, zodpovídá za vykoledovanou částku, má u sebe svůj občanský průkaz a Průkaz vedoucího skupiny koledníků s údaji o sobě a čísle kasičky. Dále u sebe má Osvědčení o oznámení sbírky vydané Magistrátem hl. m. Praha. Všichni koledníci budou mít připnutý kulatý odznáček pro koledníky, a s sebou balené cukry a kalendáříky s logem Tříkrálové sbírky a hlavně s sebou tříkrálovou pokladničku. Kasičky jsou bílé, opatřené logem Charity ČR, zapečetěné na berounském Městském úřadě a opatřené číslem, razítkem a podpisem úředníka finančního odboru. Vedoucí skupinek by vám také měl být schopen říct o záměru využití vybraných finančních prostředků.

Jitka Papežová

Farní charita Beroun

You must be logged in to post a comment Login