stredocech.net

Základní informace

Kladenské Divadlo Lampion slaví 65 let!

Ve čtvrtek 8. ledna uplynulo 65 let od první premiéry Divadla Lampion. Za více než šest desítek let prošlo divadlo mnohými změnami, ale jeho hlavní poslání, být tady pro děti a mládež, se nezměnilo. Jaká byla historie jediné stálé profesionální scény tohoto typu ve Středočeském kraji se dočtete dále.

dvadlo lampion

Začátky
Divadlo vzniklo na sklonku 40. let v rámci velké vlny řízeného zakládání divadel jako pobočka Ústředního loutkového divadla. Profesionální působení zahájilo 8. ledna 1950 premiérou dvou inscenací – Tonda čaruje a Zlatý motýl v režii L. Mičánka. V budově na náměstí Starosty Pavla (tehdy náměstí Revoluce) sídlí divadlo od roku 1951. V jeho dlouhé historii se střídala období samostatnosti a správního propojení s Městským divadlem Kladno.

První významnější etapou kladenské loutkové scény bylo období uměleckého vedení divadla V. Charvátem od konce 50. do poloviny 70. let. V divadle tehdy působily výrazné osobnosti loutkového divadla jako byli herečka a režisérka M. Schartová, výtvarníci L. Friedrich a K. Hlavatý, režiséři J. Jaroš, V. Gromov a později tvůrčí tým K. Brožek (režie), A. Tománek (scénografie) a J. Pešek (choreografie). Za vrchol tohoto období je považována inscenace Maeterlinckovy hry Smrt Tintagilova (1969,
Porevoluční změny
Další éra kladenské loutkohry se započala s novými poměry po roce 1989. V roce 1990 nastoupil na místo ředitele dlouholetý spolupracovník divadla K. Brožek. Divadlo bylo přejmenováno na Lampion. Vrátil se výtvarník A. Tománek a dramaturgyní divadla se stala N. Malíková. Divadlo se zaměřilo kromě tvorby pro děti i na dospívající a dospělé publikum (například Gayova Žebrácká opera v roce 1996, variace na Marloweovu Tragickou historii o doktoru Faustovi o rok později či pozoruhodný divadelní experiment inspirovaný knížkou R. D. Bacha Racek, taktéž z roku 1997, vše v režii K. Brožka). Historicky poprvé se na scéně loutkového divadla objevil jako autor i V. Havel (Zítra to spustíme!,
2000, režie K. Brožek).

V lednu 2006 bylo divadlo sloučeno do společné organizace s činoherním souborem, ředitelkou společnosti se stala B. Bendlová (ve funkci dosud), uměleckým šéfem režisér O. Lážnovský, dramaturgyní Z. Vojtíšková. Z tohoto období stojí za zmínku například
inscenace Tajemný hrad v Karpatech (režie O. Lážnovský). Ve funkci uměleckého šéfa vystřídala Lážnovského v sezóně 2008/09 herečka Z. Morávková.

Za jejího působení vznikla například pohybově-taneční úspěšná inscenace Putování smůly za štěstím (režie M. Pacek). Do tohoto období spadá také první spolupráce s režisérem J. Ondrou (Smolíček Pacholíček) a je uvedeno několik inscenací, které přetrvaly až do současného repertoáru Divadla Lampion. Od jara 2013 je uměleckým šéfem divadla D. Přibyl, dramaturgyní souboru je od sezony 2014/15 H. Kebrtová.
Plány do budoucna
Umělecký šéf Daniel Přibyl k aktuálním podmínkám divadla říká: „V současné době v Divadle Lampion hrají a zkouší oba kladenské soubory kvůli dosud nedokončené rekonstrukci historické budovy Městského divadla Kladno. I přes to odehraje Lampion každý měsíc téměř dvě desítky představení pro veřejnost, školky a školy.“ Do konce sezony 14/15 plánuje ještě dvě premiéry. První bude Čertovská pohádka, po delší době plně loutková inscenace s vyřezávanými marionetami, a druhou pak společná inscenace s činoherním souborem Nekonečný příběh, adaptace světově
proslulého příběhu.

Po ukončení rekonstrukce historické budovy kladenské činohry bude prostor opět sloužit výlučně souboru Divadla Lampion a plnit zároveň funkci volnočasového centra pro rodiny s dětmi.

Helena Kebrtová a Stanislava Lohinová

 

You must be logged in to post a comment Login