stredocech.net

Základní informace

Klesá počet lidí bez práce

K 28. 2. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 548 117 uchazečů o zaměstnání. To je o 8 074 méně než v lednu a o 77 273 méně než v únoru 2014. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 530 526 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných klesl na 7,5 % (leden 2015 – 7,7 %, únor 2014 – 8,6 %). V meziročním srovnání se zvýšil o téměř 30 700 počet volných pracovních míst, meziměsíčně jich přibylo přes 6 700. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Podíl nezaměstnaných v ČR k 28. 2. 2015 7,5 %
Počet uchazečů o zaměstnání 548 117
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 530 526
Míra nezam. podle EUROSTAT (leden 2015) 5,9 %
Počet volných pracovních míst 68 971

 

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo 76 regionů - největší okres Rychnov nad Kněžnou (o 5,6 %), Jičín (o 4,9 %), Plzeň-sever (o 4,6 %), Klatovy (o 4,3 %) a Plzeň-jih (o 3,7 %). Naopak nárůst eviduje ÚP ČR pouze v okrese Jeseník (o 0,2%).  

prace

Situace na pracovním trhu odpovídala v uplynulém měsíci běžnému vývoji na trhu práce. Letošní čísla jsou ale mnohem pozitivnější. „V řadě krajů jsme zaznamenali nejnižší únorovou hodnotu za posledních několik let. Důvodů je hned několik – mírná zima, stále rostoucí počet volných pracovních míst, proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli a samozřejmě oživující ekonomika. S příchodem teplejšího počasí se rozjedou sezónní práce a zaměstnavatelé začnou nabírat další pracovníky. Nezaměstnanost tak bude s největší pravděpodobností i nadále klesat,“ říká Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.

Už nyní roste počet volných pracovních míst například v lázeňství nebo turismu. Stávající obsazení pracovních pozic se snaží zaměstnavatelé udržet i v dalších odvětvích.

Na celkové situaci se pozitivně projevuje také monitoring volných pracovních míst. Zaměstnanci ÚP ČR komunikují se zaměstnavateli a obcemi, vyhledávají volná pracovní místa pro uchazeče o zaměstnání, seznamují zaměstnavatele nejen s možnostmi finanční podpory v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), ale také jim nabízejí poradenství či rekvalifikace, jejichž složení vychází z potřeb konkrétních firem a konkrétního regionu. Vývoj na trhu práce značně ovlivňuje i neustálá a široká podpora tvorby nových pracovních míst prostřednictvím nástrojů APZ a stále se rozrůstající portfolio projektů financovaných jak z národních, tak evropských peněz.

Za zmínku stojí mimo jiné programy, v jejichž rámci poskytuje Úřad práce ČR zaměstnavatelům příspěvky na vzdělávání a mzdy zaměstnanců v době růstu či ekonomického útlumu. Firmy tak mohou překlenout složité období a nemusí propouštět své pracovníky.

Zaměstnavatelé měli v únoru největší zájem o řidiče nákladních automobilů, kuchaře, pracovníky v administrativě, o prodavače, číšníky, servírky, šičky, obchodní zástupce v pojišťovnictví, operátory call center, strážné, recepční, pokojské a další hotelové pracovníky, autoklempíře, skladníky, jeřábníky, truhláře či pomocné pracovníky ve výrobě. Dále se uplatní IT specialisté, grafici nebo dělníci v rostlinné výrobě. Přednost dávají zaměstnavatelé proškoleným specialistům s praxí.

Nově roste zájem o stavební specialisty či pomocnou pracovní sílu v rámci jarních úklidových prací. Celkem 1 500 volných pracovních míst nabízí po celé republice Armáda ČR a o svém záměru informuje veřejnost také prostřednictví ÚP ČR.

Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. obráběč kovů, zámečník, soustružník, elektrikář, elektrotechnik, svářeč a řezač plamenem, seřizovač, strojírenský technik, plastikář, manipulační a montážní dělník a obsluha CNC strojů, traktorista, obsluha vysokozdvižných vozíků). Právě v této oblasti se firmy nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované a vhodné zaměstnance.

Během února se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 42 790 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet nižší o 28 254, meziročně pak o 5 080 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 50 864 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 5 903 méně než v lednu a o 890 méně než v únoru 2014. Novou práci získalo 34 600 lidí – o 3 167 méně než v předchozím měsíci a o 1 882 více než před rokem. Celkem 6 829 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Dále pak mladí lidé mezi 20 –24 lety, uchazeči ve věku 35 – 39 let a nezaměstnaní nad 50 roků. Značnou měrou se na složení uchazečů podíleli také dlouhodobě evidovaní klienti. Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Pokud jde o profesní složení uchazečů, převažovali pomocní, nekvalifikovaní a stavební dělníci, pracovníci ve službách, prodeji, gastronomii nebo administrativě.

V uplynulém měsíci evidoval ÚP ČR celkem 68 971 volných pracovních míst – o 6 714 více než v lednu a o 30 670 více než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 7,9 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Bruntál (38,8), Jeseník (32,4), Karviná (30,8), Chomutov (25,9), Sokolov (25,3) a Ústí nad Labem (24,1).  Z celkového počtu nahlášených volných pozic bylo ke konci února 6 391 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a 16 492 míst nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým.

Nejnižší nezaměstnanost hlásí okresy Praha-východ (3,3 %), Mladá Boleslav (4,3 %), Rychnov nad Kněžnou a Praha-západ (shodně (4,4 %), Benešov (4,5 %) a Rokycany (4,6 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 37 regionů. Nejvyšší byl v okresech Bruntál (13,4 %), Most (12,7 %), Ústí nad Labem (12,4 %), Karviná (12,1 %), Jeseník (11,9 %), Znojmo (11,4 %), Ostrava – město a Chomutov (shodně 11,2 %).

Jak už bylo uvedeno výše, pozitivně se na vývoji situace na trhu práce podepisují nástroje APZ. Celkem v jejich rámci podpořil ÚP ČR ke konci února 85 203 uchazečů o zaměstnání. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM).

 V předchozím měsíci se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 12 246 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané. Je určen pro pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá na ně po dohodnutou dobu max. 12 měsíců. Od letošního ledna je možné prodloužit ji ve výjimečných odůvodněných případech až na dva roky.  VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v charitě, ve zdravotnických či kulturních zařízeních, v rámci zaměstnávání osobních asistentů či dohledové služby ve školství nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních či jarních údržbách. Systém VPP je výhodný pro všechny zúčastněné strany. ÚP ČR pomůže uchazečům o zaměstnání získat na určitou dobu zaměstnání. Obce, kraje a firmy zase tolik potřebné zaměstnance, které by nemohly zaměstnat na stálo.

SÚPM vyhrazená hrají prim především u firem. Díky podpoře v této oblasti dostalo v únoru šanci získat zaměstnání 15 108 uchazečů. Celkem 102 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá  na jejich vybavení). Nejčastěji firmy využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, obchodě, ve službách, stavebnictví, dále na ně přijímají řidiče, prodavače, skladníky nebo strojírenské dělníky. Celkem 2 610 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, v pohostinství,  prodeji, administrativě či truhlářství.

Uchazečům vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 28. 2. 2015 se jich účastnilo celkem 12 798 lidí. Klienti volili rekvalifikace zaměřené na základní a speciální počítačové dovednosti, svářečské kurzy nebo měli zájem o získání řidičských průkazů včetně těch profesních. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 20 – 24 a 35 – 39 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky kurzů nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním. Roste také zájem lidí o zvolené rekvalifikace, na které Úřad práce ČR přispívá.

Na konci února evidoval ÚP ČR 26 141 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho jen absolventů bylo 21 978.  Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 44 a meziročně pak o 12 360 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,8 % (leden 2015 – 4,7 %, únor 2014 – 6,2 %). „Této skupině uchazečů o zaměstnání věnuje ÚP ČR zvýšenou péči, ať už v rámci APZ nebo cílených projektů. Řadě absolventů, kteří se zaevidovali na konci loňských prázdnin, se už mimo jiné i proto podařilo najít práci. A počet těch, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR, ve srovnání s předchozími roky klesá,“ upozorňuje ředitel Odboru trhu práce GŘ ÚP ČR Jan Karmazín.

Jedním z programů určených mladým nezaměstnaným je projekt Odborná praxe pro mladé do 30 let. Jeho cílem je zajistit absolventům tolik potřebné pracovní zkušenosti.  Šanci získat nové místo dostávají uchazeči, kteří jsou v evidenci ÚP ČR, a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky. Mezi už přijatými účastníky projektu jsou bývalí studenti celého spektra středních a vysokých škol. Novou práci získávají díky programu i absolventi základních škol, gymnázií nebo odborných učilišť. K 28. 2. 2015 bylo do projektu zapojeno celkem 1 733 uchazečů.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 265 402 žen (48,4 %z celkového počtu nezaměstnaných) a 62 255 OZP (11,4 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Osoby se zdravotním postižením patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci února 1 557 OZP (z toho jich 39 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jednalo o místa v administrativě, pozice určené řemeslníkům, prodavačům, v osobních a úklidových službách. Celkem 114 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 129 137 lidí, tj. 23,6 % všech uchazečů vedených v evidenci (leden 2015 – 23,9 %, únor 2014 – 24,4 %).

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za leden 2015, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU: ČR 5,9 %, EU28 10 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 5,9 % a v EU28  9,8 %. Podrobněji viz http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese .

 

 

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

You must be logged in to post a comment Login