stredocech.net

Základní informace

Kompostéry na Facebooku

Projekt Kompostéry pro občany města Mělník nadále úspěšně pokračuje a těší se obrovskému zájmu (více než 75 % kompostérů již bylo přiděleno žadatelům), což svědčí o snaze občanů města Mělníka podílet se na recyklaci a na snižování objemu biologicky rozložitelného odpadu v komunálním. Systém příjmu žádostí a distribuce kompostérů probíhá jako v minulých měsících. Žádost o kompostér je možné vyplnit elektronicky na internetové adrese www.odpadovecentrum.cz případně podat žádost v papírové podobě, tyto jsou umístěny na podatelnách městského úřadu, kde se i odevzdávají. Distribuce pak probíhá na sběrném dvoře v Rousovicích. Kompostéry jsou žadatelům zapůjčeny zdarma na dobu pěti let a poté automaticky přecházejí do jejich vlastnictví. Jednotlivým uchazečům je možné zapůjčit jeden ale i více kompostéru. Podmínkou projektu je umístění kompostérů na katastrálním území Mělníka nebo Vehlovice. Kompostér je možné umístit i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele (např. v zahrádkářských koloniích), je však potřebné opatřit si souhlas majitele pozemku s umístěním kompostéru na dotčeném pozemku na pět let (tzv. dobu udržitelnosti projektu).

Kompostéry mají objem 900 l a jsou vyrobeny z plastu, který se vyznačuje dlouhou životností.

Novinkou projektu je založení Facebookové stránky Kompostéry pro občany města Mělníka, která umožní žadatelům sledovat nejaktuálnější info o projektu a umožní jim přístup k podrobnostem ohledně kompostování. Prostřednictvím stránky mohou žadatelé a zájemci rovněž klást otázky.

Projekt je realizován díky podpoře fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí a klade si za cíl předcházení vzniku odpadů podporou domácího kompostování, tj. kompostování běžného biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu ze zahrad a domácností (tráva, nadrcené drobné větvičky, zbytky ovoce a zeleniny apod.). Město získalo na projekt 90% dotaci z fondu EU a SFŽP z celkových nákladů, 10 % je hrazeno z rozpočtu města.

Kontaktní osobou, u které lze získat a odevzdat formulář a dozvědět se bližší informace, je Bc. Lukáš Kuda, Městský úřad Mělník, náměstí Míru 1 (budova radnice), tel: 315 635 194,                                 e-mail: .

 

Lukáš Kuda

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login