stredocech.net

Základní informace

Komunikace v pražských ulicích se dočkají rekonstrukce

Praha – Na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy došlo mimo jiné ke schválení ročního rozpočtu Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK). Pražské komunikace se dočkají oprav a souvislé údržby, na které TSK použije až 500 mil. Kč. Plánované investice se v letošním roce pohybují v celkové hodnotě 1.102,641 mil. Kč a nebudou v nich chybět protihluková opatření, rekonstrukce křižovatek či rozvoj cyklostezek.

manhole-covers-293578_640

„Komunikace na území hlavního města nejsou v příliš dobrém stavu, proto jsme pro tento rok přistoupili k navýšení rozpočtu, který je určen na rekonstrukce ulic a další rozvoj technologií na pozemních komunikacích v metropoli,“ sdělil náměstek primátorky Petr Dolínek.

V letošním roce budou investice TSK mířit na rekonstrukci havarijního stavu Libeňského mostu. Zcela nového vzhledu se dočkají komunikace v ulici Bělehradská, Kodaňská, Bubenská a zahájí se i první etapa rozsáhlých oprav na ulici Vršovické. Mnoho dalších ulic se pak dočká oprav a výměny povrchů, například ulice Nuselská, Kroftova, Bieblova či Prosecká. Ke snížení hlučnosti má v plánu TSK stavby protihlukových opatření, například protihlukové stěny na Spořilovském plácku, na Cínovecké ulici či mobilní protihlukovou stěnu v ulici Spořilovská.

„I v letošním roce budeme pokračovat v projektech Praha bez bariér a Akce BESIP, kde je připravena rekonstrukce křižovatky ulic V Rovinách x Horáčkova a malá okružní křižovatka Národních hrdinů x Nad rybníkem. Součástí akcí jsou úpravy přechodů pro chodce, výstavby dělících ostrůvků a modernizaci světelného signalizačního zařízení, plánujeme také pokračovat v rozvoji sítě cyklotras a cyklostezek v Praze,“ sdělil šéf TSK, Ladislav Pivec.

TSK čekají v letošním roce i dvě důležité události, na které budou poskytnuty finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. První z nich je pokračování rekonstrukce Nuselského mostu a druhou pokračování ve „Zkapacitnění Štěrboholské radiály“, která zahrnuje výměnu povrchu v tzv. severní větvi a přilehlých komunikací.

 

www.praha.cz

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login