stredocech.net

Základní informace

Konto Bariéry naši pomoc ocenilo

Beroun – Zástupci Rehabilitační nemocnice Beroun byli nedávno pozváni na velice hezkou akci – slavnostní vyhodnocení kampaně naší největší nadace Konta Bariéry – Pomáhej s humorem.  Ta celkem vloni vynesla téměř 19 milionů korun.

clown-362155_640

V kavárně knihkupectví Neoluxor v Praze  se sešli  s několika lidmi,  bez nichž by tato kampaň určitě nebyla tak úspěšná – ředitelkou Nadace Boženou Jirků a některými jejími spolupracovníky,  herci Jiřím Lábusem,  Petrem Čtvrtníčkem či  Janem Přeučilem i zástupci největších partnerů této akce, díky nimž se prodaly  červené nosy  za více než 3 miliony korun.  Prostředky získané zásluhou tohoto projektu  budou bezezbytku použity mezi organizace, poskytující služby lidem s handicapem. „Byli  jsme opravdu velice rádi, že nápad – přispět na dobrou věc  zakoupením 500 kusů  červených nosů, tedy částkou 25 000 korun, na vánoční večírek zaměstnanců berounské a hořovické nemocnice byl Kontem Bariéry oceněn.   A samozřejmě nás  také moc potěšila slova ředitelky nadace Boženy Jirků, která nám nejen poděkovala, ale připomněla všem přítomným,  že o naší nemocnici se ví, že její dobrá  pověst se rychle šíří,“ byly první reakce po akci v Praze.  Nápad s nosy vznikl při přípravě velmi hezké reportáže o berounské nemocnice a hlavně Rehabilitačním centru v lednovém čísle časopisu Můžeš, vydávaném Sdružením přátel Konta Bariéry.  Rychle a zcela spontánně, vlastně chvíli poté, kdy jsme si povídali s jejich redaktorem.  Již tehdy jsme začali přemýšlet také o tom, že by to ale nemělo být  poprvé a naposledy.  Ano,  v pomoci Kontu Bariéry chceme pokračovat, a s ředitelkou nadace B. Jirků jsme  již  předběžně domluvili další spolupráci s berounskou nemocnicí. Zatím ještě nemá úplně konkrétní podobu, i když nějaké nápady už máme.  Jedno ale už víme – ty červené klaunské nosy budou letos zase! Nadšení, entuziasmus, neobyčejná lidskost a laskavost lidí kolem Konta Bariéry, s nimiž jsme prožili velice příjemný podvečer, to je skutečně silně nakažlivé a inspirativní. Nejdůležitější samozřejmě je to, že majitel nemocnice ing. Sotirios Zavalianis , stejně jako vloni,  je pomoci pro Konto Bariéry velice nakloněn. Budeme skutečně rádi pomáhat  a trocha humoru k tomu určitě nezaškodí!

www.nemocnice-beroun.cz

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login