stredocech.net

Základní informace

Kraj chce podpořit zaměstnanost

Středočeský kraj chce více podpořit rozvoj zaměstnanosti v regionu a zapojí se proto do systému Teritoriálních paktů zaměstnanosti. „Podpora zaměstnanosti je pro náš kraj prioritní. Chceme všemi možnými prostředky působit a podpořit nejen firmy, ale i školy, aby dobře připravovaly žáky a studenty v souladu s potřebami trhu práce, který zatím ještě trpí nedostatkem především technicky vzdělaných odborníků,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Karel Horčička.

prace

Cílem připravovaného Paktu zaměstnanosti v kraji je snížení míry nezaměstnanosti  a také vytvoření mechanismu pružnějšího reagování vzdělávacího systému v návaznosti na potřeby trhu práce. Teritoriální pakty zaměstnanosti představují dobrovolné platformy pro řešení problémů trhů práce a vycházejí vždy z konkrétních podmínek jednotlivých regionů. Pro založení Paktu zaměstnanosti Středočeského kraje se počítá se zapojením klíčových institucí.

Podle posledních údajů Úřadu práce ČR byla ve středních Čechách v listopadu míra nezaměstnanosti 6,1 procenta. Úřady práce v kraji evidovaly na konci listopadu 54 840 uchazečů o zaměstnání. Nejvyšší nezaměstnanost byla na Příbramsku, kde dosahovala hodnoty 8,5 procenta a na Kladensku, kde činila 8,1 procenta. Nejpříznivější situace je tradičně v okrese Praha-východ, tam se nezaměstnanost pohybovala na úrovni 3,3 procenta. V ČR má Středočeský kraj šestou nejnižší nezaměstnanost mezi jednotlivými kraji.

Zdroj Kraj

You must be logged in to post a comment Login