stredocech.net

Základní informace

Kraj letos díky státní dotaci opraví silnice a mosty za 778 milionů korun

Téměř sto dopravních projektů ve Středočeském kraji bude v letošním roce podporovat Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). „Jedná se o opravy silnic II. a III. třídy a mostů za celkem 778 milionů korun. Tuto částku nám pro tento rok přidělil Státní fond dopravní infrastruktury. Z této sumy využijeme 463 milionů korun na rekonstrukce silnic a zhruba 300 milionů investujeme do oprav mostů. Podrobný seznam jednotlivých dopravních projektů jsme dnes odsouhlasili na Radě kraje,“ uvedl středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD).

suspension-bridge-570112_640

Seznam silnic a mostů zahrnuje především úseky komunikací, jejichž kryt je ve špatném technickém stavu, u mostů je snížená únosnost a sesuté opěrné zdi, které omezily či dokonce uzavřely provoz na silnici. Celková částka ve výši 4,6 miliardy korun, kterou SFDI letos poskytne regionům, bude rozdělena podle délky silnic v jednotlivých krajích, čímž na Středočeský kraj připadne částka odpovídající procentuálnímu podílu 17,7 % z celkové republikové silniční sítě.

Mezi nejvýznamnější chystané opravy silnic patří průtah Dolním Bousovem za 15 milionů Kč, rekonstrukce silnice v obci Velký Borek za 17 milionů, zajištění padajícího svahu vozovky v Brandýsku za 19 milionů nebo oprava povrchu vozovky ve Velimi za 8 milionů.

Rekonstrukce čeká také například mosty v Modřejovicích za 9,4 milionu Kč, v Podolánce za 6 milionů, ve Stochově za 26,3 milionu, v Brodcích za 29 milionů nebo v Modřejovicích za 14 milionů. Bude také  zahájena I. etapa dopravně významného mostu přes Želivku v Brzoticích s předpokládanými náklady 33,8 milionu Kč.

Řidiči ve Středočeském kraji využívají nejhustší, nejrozsáhlejší a nejzatíženější dopravní síť v České republice. Středočeský kraj v roce 2014 dokončil 36 staveb v oblasti dopravní infrastruktury. Opravil krajské silnice a mosty poškozené povodní za více než 400 milionů Kč. Rekonstrukce opěrných zdí, mostů a křižovatek stála v loňském roce110 milionů Kč.

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login