stredocech.net

Základní informace

Kraj považuje povodí Berounky za prioritní v oblasti protipovodňové ochrany

Pracovní skupina pro prevenci a zmírňování následků povodní jednala o zřízení středočeského povodňového fondu, možnosti zřízení přehrady Křivoklát i o skutečnosti, že Středočeský kraj považuje z hlediska protipovodňové ochrany oblast povodí Berounky za prioritní. Výjezdní zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 29. ledna 2015 v Srbsku.

flood-456696_640

Členové pracovní skupiny se sešli se zástupci obcí Regionu Dolní Berounka a Petice pro realizaci protipovodňových opatření na Dolní Berounce. „Nyní probíhá II. etapa plánování v oblasti vod a je zveřejněn návrh plánů povodí a pro zvládání povodňových rizik k připomínkám. Kraj má již od roku 2008 zpracovánu Koncepci protipovodňových opatření Středočeského kraje, která hodnotí povodí Berounky jako jedno z nejrizikovějších. V povodí se nachází 32 lokalit s nedostatečnou ochranou před povodněmi,“ řekl na jednání předseda pracovní skupiny a náměstek hejtman pro oblast životního prostředí Marek Semerád (ČSSD).

Zástupci kraje a Povodí Vltavy informovali o připravovaných studiích v oblasti povodí Berounky a možnostech financování protipovodňových opatření. Zástupci obcí přednesli své priority a požadavky na protipovodňová opatření. „Kraj vypracuje studii odtokových poměrů i s návrhem protipovodňových opatření na dolním toku Berounky – a to od Berouna až po soutok s Vltavou,“ uvedl Marek Semerád. V květnu proběhne další jednání pracovní skupiny v obci Srbsko, kde se bude koordinovat další postup.

Účastníci zasedání v Srbsku debatovali o zřízení středočeského povodňového fondu. „Vypsání povodňového fondu je dobrou zprávou pro všechny obce, které mohou mít problémy v případě povodně. Zejména dotace na projektovou přípravu považuji za důležitou. Získání 95 % příspěvku na projektovou přípravu jistě obcím pomůže v rozhodování, zda se zabývat otázkou preventivních opatření před povodněmi. Věřím, že díky ní se usnadní a snad i urychlí příprava protipovodňových opatření ve středočeských obcích,“ vysvětlil krajský zastupitel Miloslav Šmolík (ODS).

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login