stredocech.net

Základní informace

Krajský program prevence kriminality je letos zaměřen na prevenci recidivy, bezpečnost na internetu a vzdělávání

Krajský program prevence kriminality 2015 obsahuje čtyři programy, které se zaměřily na prevenci recidivy u osob s kriminální minulostí, bezpečnost ve virtuální komunikaci a odborné vzdělávání strážníků. Program schválila Rada Středočeského kraje na svém zasedání 16. února 2015 s tím, že na jeho realizaci kraj požádá Ministerstvo vnitra o účelovou dotaci ve výši 712 tisíc korun.

aktuality (9)

Resocializační projekt s názvem Šance začít znovu má podpořit osoby s trestní minulostí v návratu do běžné společnosti. „Projekt nabízí těmto lidem komplex služeb zaměřených na jejich uplatnění na trhu práce. Má jim pomoci získat potřebné kompetence a dovednosti, aby tím u nich došlo ke snížení rizika recidivy a protiprávního jednání. Projekt zahrnuje i pomoc při řešení jejich zadluženosti. Právě zadluženost a obavy z exekucí jsou u recidivistů častým důvodem vyhýbání se legálnímu zaměstnání,“ okomentoval jeden ze čtyř projektů Miloš Petera (ČSSD).

Druhý projekt se zaměřil na odborné profesní vzdělávání strážníků obecných a městských policií, na které jsou ve službě kladeny stále větší a větší nároky. Vedle teoretické znalosti právních předpisů je proto velmi důležitá komunikace, empatie, asertivita a další psychosociální dovednosti. Na odborných seminářích se naučí například jak řešit vypjaté situace v sociálně vyloučených lokalitách.

Další dva informačně vzdělávací projekty jsou cíleny na možná rizika virtuální komunikace. „V loňském roce jsme za pomoci dotace z Ministerstva vnitra zrealizovali 40 seminářů pro rodiče. Zajistili jsme vydání odborné publikace o bezpečnosti na internetu, která informovala nejen o rizicích, která internet přináší, ale i o možnostech, jak děti ochránit nebo už nastalé situace řešit,“ řekl hejtman Petera. Publikace totiž rodičům radí, co dělat v případě, že jsou jejich děti akutně ohroženy nebo již přímo do některé z forem počítačové kriminality vtaženy. „O semináře i o tuto publikaci byl loni veliký zájem, a tak jsme se rozhodli, že v tomto projektu budeme pokračovat i v roce 2015. Připravili jsme dalších 60 seminářů a zajistili společně s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje druhé vydání publikace,“ dodal Petera.
Na tento úspěšný projekt navazuje nově e-learningové vzdělávání. Kraj chce v rámci projektu Asociace krajů – Kraje pro bezpečný internet vytvořit 17 monotematických online lekcí pro rodiče. Lekce mj. naučí jak lépe dohlížet nad online aktivitami dětí a podají informace o možnostech elektronické bezpečnosti a prevence kybernetické kriminality. „Nové monotematické lekce budou digitalizovány a zpřístupněny rodičovské veřejnosti nejen ve Středočeském kraji, ale i všech ostatních krajích ČR. Součástí projektu je i vytvoření soutěžního kvízu pro rodiče,“ dodal na Miloš Petera.

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login