stredocech.net

Základní informace

Krakovany, Josef Polák: „Práce starosty je službou lidem“

a

Obec Krakovany nepatří se svými cca 800 obyvateli zrovna k největším, z čehož vyplývá i omezený rozpočet, ale i tak se zde za poslední čtyři roky dosti událo. Zrekonstruovaná a přistavená školka, nové chodníky, vodovod, kanalizace, opravené silnice, zrekonstruované hřiště,..Zkrátka chlubit se čím mají.

Představujeme vám starostu Krakovan, Josefa Poláka

Datum a místo narození: 30. 4. 1953 Chlumec nad Cidlinou

Dosažené vzdělání: střední odborné

Pracovní praxe: od 10. 12. 1990 starosta obce Krakovany

Stranická příslušnost: ODS

Funkce v zastupitelstvu: starosta

Osobní slogan: Práce starosty je službou lidem.                                                                                                                

Můžete vybrat nejúspěšnější projekty, které se vám podařilo realizovat v uplynulém volebním období?

 • generální rekonstrukce MŠ Krakovany včetně nástavby 1. podlaží
 • výstavba vodovodu v místní části Božec
 • výstavba chodníku včetně domovních vjezdů ve dvou ulicích v Krakovanech
 • výstavba splaškové kanalizace v části Božce
 • oprava pěti místních komunikací v Krakovanech
 • rekonstrukce dětského hřiště v Krakovanech

Máte nějaký bod z minulého programu, který jste nestihli uskutečnit?

 • výstavba splaškové kanalizace v části ulice „ k lesu“ v Krakovanech

Blíží se volby do obecních zastupitelstev, budete znovu kandidovat?

Ano

Jak těžké bude přesvědčit voliče, aby dali hlas vám?

Voliče můžete přesvědčit pouze prací odvedenou v uplynulém čtyřletém volebním období.

Mohl byste nám představit hlavní body vašeho volebního programu?

 • dokončení výstavby základního řádu splaškové kanalizace v Božci včetně domovních přípojek
 • výstavba splaškové kanalizace v části ulice k lesu v Krakovanech
 • výstavba rozvodů splaškové kanalizace, zemního plynu a veřejného vodovodu v ulici Na Vrších v Krakovanech
 • výstavba místních komunikací v lokalitě „u srubu“ v Krakovanech
 • výstavba místních komunikací v lokalitě 19 stavebních parcel v lokalitě „ u haltýře“ v dolní části Krakovan
 • dokončit výstavbu veřejného osvětlení a bezdrátového rozhlasu v lokalitě 19 stavebních parcel v dolní části Krakovan
 • výstavba zpevněné místní komunikace v Čižovské ulici v úseku od domu Peckových k domu Jarešových a k novostavbě manželů Šlechtových
 • instalace dalších herních prvků na dětské hřiště v Krakovanech
 • odvodnění betonového kurtu umístěného na starém fotbalovém hřišti

Jak vidíte v případě úspěchu další 4 roky na radnici? Jaké budou vaše priority?

 • moji prioritou bude naplnění výše uvedeného volebního programu

středočech.net

You must be logged in to post a comment Login