stredocech.net

Základní informace

Lávka v rokli je nově opravená

Mladá Boleslav – Lávka v rokli mezi Radoučí a Podlázkami má za sebou kompletní opravu dřevěných prvků. Polámané či prohnilé části byly vyměněny, stejně tak část zábradlí, došlo také k očištění povrchu, ošetření proti hnilobě a dřevěné konstrukce dostaly finální nátěr. V pátek již byla lávka plně v provozu.Při opravě se postupovalo se po částech, takže průchod pěších byl umožněn, avšak na vlastní nebezpečí. Požadavek na opravu delší dobu požadovali po radnici především občané Podlázek. Opravu zajistila Správa komunikací.

Image (1)

středočech.net

zdroj mb-net

You must be logged in to post a comment Login