stredocech.net

Základní informace

Ledová Praha 2015 v Muzeu Policie ČR

V rámci celopražské akce „Ledová Praha“ připravilo Muzeum Policie ČR na prázdninový víkend 30. ledna až 1. února, zajímavý doprovodný program.

logo

Letos již po patnácté pořádá Pionýr a Nadace Dětem 3. tisíciletí akci s názvem „Ledová Praha“. Po dobu pololetních prázdnin (30. ledna – 1. února 2015) se pro všechny návštěvníky otevřou pražské kulturní památky, muzea a instituce (Národní muzeum, Muzeum hl. m. Prahy, Židovské muzeum, Vojenský historický ústav, Klementinum, Botanická zahrada hl. m. Prahy, Žižkovská televizní věž, Petřínská rozhledna a další) a nabídnou návštěvníkům víc, než je běžné.
Muzeum Policie ČR si po dobu konání akce připravilo bohatý doprovodný program:
V muzeu můžete potkat policisty a četníky v dobových uniformách, v pátek vás kriminalističtí odborníci seznámí s jednou z nejstarších disciplín kriminalistiky trasologií. Dozvíte se, co všechno zkoumá, jak se vyhledávají, zajišťují a zkoumají trasologické stopy. Děti si budou moci vyzkoušet zviditelnit trasologickou stopu pomocí magnetického prášku. Tradičně se představí i další zajímavá kriminalistická disciplína daktyloskopie. Mimo zhotovení vlastních otisků prstů se seznámíte s postupem při vyhledávání, zajišťování a zkoumání daktyloskopických stop. Odborníci z Kriminalistického ústavu Praha (KÚP) připravili hru „Kdo je pachatel?“, která prověří postřeh a pozornost dětí i dospělých. Dále si vyzkoušíte, zda máte dobrou paměť a dokážete sestavit identikit – portrét pachatele podle výpovědi svědka. Policie ČR k tomu využívá systém Poridos (portrétní identifikace osob). Tento systém obsahuje jednotlivé obličejové části, jejichž pomocí lze sestavit podobiznu. Byl vytvořen a je i nadále zdokonalován antropology v KÚP. Během soboty a neděle se stanete svědky zásahu proti nebezpečnému pachateli, v připravených testech si prověříte, zda víte, jak se chovat bezpečně v silničním provozu, či jak předcházet dalšímu možnému ohrožení, např. cestou ze školy a dostanete i kapku protidrogové prevence.
Na doprovodném programu se podílí:
  • Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, oddělení tisku a prevence
  • Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor kriminalistické techniky a expertiz
  • Kriminalistický ústav Praha
  • Národní protidrogová centrála SKPV PČR, odbor metodiky a prevence
  • Četnická pátrací stanice Praha, o.s.
  • Speciální záchranná a operativní jednotka, o.s.
 
 
Muzeum Policie ČR v Praze 2, Ke Karlovu 453/1, je po dobu akce otevřeno od 10:00 – do 17:00 hodin. Vstup na tuto akci je po předložení kartičky Ledové Prahy zdarma.
www.policie.cz

You must be logged in to post a comment Login