stredocech.net

Základní informace

Letecké muzeum se otevře v dubnu

Mladá Boleslav – V současné době již vše nasvědčuje tomu, že nové Letecké muzeum Metoděje Vlacha se skutečně otevře 12. dubna 2015, tedy ve Světový den letectví a kosmonautiky. „Termín je v podstatě pevně daný a do té doby to musí být hotové,“ řekl Luděk Beneš, ředitel Muzea Mladoboleslavska, pod jehož správu bude nové muzeum spadat.

Image (3)

„V současné době probíhá vybavování interiéru, už jsou tam upevněny závěsy pro letadla, která budou ve stálé expozici, a je dovezena velká část dalších letadel, které budou stát na podlaze. Jsou připraveny i veškeré další dodávky, tzn. simulátory leteckého provozu, veškerá audio a videotechnika, nábytek, vybavení do recepce i kavárny s tím, že u netypických prvků finišuje jejich výroba. V druhé polovině února a v březnu bude probíhat kompletní montáž a umisťování veškerého vnitřního vybavení,“ řekl Beneš.

Co víme o provozu muzea

Podle současných informací by základní vstupné do leteckého muzea mělo být ve výši 100 Kč, zlevněné vstupné pro děti, studenty, seniory a případné další skupiny návštěvníků ve výši 50 Kč. Chystá se i vstupné pro rodiny se zvýhodněným tarifem. Muzeum by mělo být po velkou většinu roku otevřeno sedm dní v týdnu, v zimě (asi od prosince do února) bude zřejmě otevřeno jen o víkendech a pro předem objednané zájezdy. Všechny tyto i další informace o provozu i zajímavostech této nové zajímavosti v Mladé Boleslavi budou na samostatných webových stránkách leteckého muzea, na kterých se již pracuje. Základní kontakty a data uvedeme také v dubnovém Boleslavanu, tedy ještě před otevřením muzea.
Návštěvníci nového muzea se budou moci těšit nejen na vlastní prohlídku exponátů, ale také se budou připravovat ukázky letu historických letadel a další akce pro veřejnost. K ním bude patřit i letošní Muzejní noc (v pátek 22. května), která bude jak v leteckém muzeu, tak v prostorách Muzea Mladoboleslavska na hradě zasvěcena tématu historie letectví.
Letecké muzeum Metoděje Vlacha s náklady kolem 150 milionů korun investoval Středočeský kraj, který nyní také s podporou programu NUTS II ROP Střední Čechy financuje i vybavení objektu s náklady ve výši zhruba 15 mil. Kč.

Vybavení hlavní výstavní haly

Projekt zahrnuje vybavení hlavní výstavní haly veškerým výstavním nábytkem – vitrínami, panely, popiskami, dále instalaci audiovizuální techniky – dotykových obrazovek, dataprojektorů, interaktivních panelů atd., montáž špičkových leteckých simulátorů stejně jako atrakcí pro děti i dospělé. Ve vedlejším prostoru bude umístěno veškeré potřebné zařízení pro kavárnu a přednáškový sál, ve vstupní hale pak recepce včetně nezbytného zázemí. V suterénu budovy budou dovybavena sociální zařízení, šatny a sklady.
Návštěvníci budou moci po otevření muzea vidět nejen originály historických letadel ze sbírek Národního technického muzea a Vojenského historického ústavu, ale především provozuschopné, létající repliky vyrobené obětavými členy Nadačního fondu letadla Metoda Vlacha, popř. soukromými majiteli, které budou v rámci expozice nejen udržovány či opravovány, ale budou se také předvádět na ukázkových či vyhlídkových letech. Letadla budou doplněna motory a dalšími součástkami, mnoha fotografiemi, ale také speciálními spoty a programy prezentovanými různou formou díky instalované audiovizuální technice. Na lávce tvořící 2. nadzemní podlaží muzea bude instalována stálá expozice k historii letectví tvořená především předměty z unikátní sbírky Ing. Miroslava Petrů.

mb-net

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login