stredocech.net

Základní informace

Lidem v krizi pomáhají už deset let

Mladoboleslavsko – Spolek Jekhetani Luma – Společný Svět poskytuje bezplatnou odbornou pomoc obyvatelům  prostřednictvím sociálních služeb již přes 10 let. Široká veřejnost zná spíše provozovnu, Sociální poradnu Mladá Boleslav, jako místo pomoci osobám v krizi, například lidem řešícím dluhy, rozvody a rozchody a s tím spojená soudní řízení o děti a výživné, od roku 2009 pro oběti domácího násilí a od podzimu 2014 také pro oběti trestných činů.

 person-409127_640

„S rodiči předškoláků z takzvaně sociokulturně znevýhodněného prostředí z celého okresu,  s cílem zapojit co nejvíce jejich dětí do tzv. hlavního vzdělávacího proudu, pracujeme od roku 2010. Výchozí pozice sociálních pracovníků je výhodná, protože mnoho rodin má již s čerpáním našich služeb dobré zkušenosti. Již v prvním roce realizace projektu se podařilo přesvědčit mnoho rodičů, aby umístili své dítě do mateřské školy, přestože původně to vůbec neplánovali. Další rodiče se podařilo přesvědčit, aby se nesnažili své dítě dostat za každou cenu do základní školy praktické, tedy do „zvláštní školy“, jak mnozí z nich stále říkají, ale do tzv. běžné základní školy. Projekt se osvědčil, a proto se jej každý rok snažíme opakovat s dalšími ročníky předškoláků. V tomto školním roce projekt podpořil Krajský úřad Středočeského kraje prostřednictvím Humanitárního fondu. I když by se nemělo stát, že dítě bez příslušného vyšetření a doporučení k zařazení do základní školy praktické bude vůbec do takové školy zapsáno, máme důvodné podezření, že v praxi k takovým pochybením stále dochází. Velice tak záleží na postoji rodičů, který se snažíme ovlivnit poskytnutím pravdivých informací z oblasti legislativy a následně motivačními rozhovory na téma důležitosti vzdělávání a vzdělání pro celý budoucí život dítěte. V práci s rodiči vycházíme z faktu, že většina z nich chce pro své děti to nejlepší. Pomáháme jim pochopit, že neúměrné úlevy ve vzdělávání dětí snižují jejich šance na další studium a s tím úzce spojené pracovní uplatnění. V projektu rozvíjíme před lety započatou spolupráci zejména s orgány sociálně právní ochrany dětí. Konkrétními výsledky projektu jsou zvýšené počty dětí z cílové skupiny, které chodí do mateřské školy alespoň v posledním roce před nástupem do školy a počty dětí na základních školách, které rodiče původně chtěli dostat do základní školy praktické již od prvního ročníku nebo při prvních selháních ve škole základní. Našim klientům z řad rodičů, jejichž děti do školky chodit nemohou, poskytujeme podporu v provádění alespoň základní domácí přípravy dětí na školu. V tomto programu s názvem „10 minut denně pro vaše dítě“ ještě nabízíme volná místa,“ informovala za sdružení Jekhetani Luma – Společný Svět, o. s. Martina Brzobohatá.

You must be logged in to post a comment Login