stredocech.net

Základní informace

Lidice v minulosti

Lidice v minulosti

Výstava koncipovaná na základě sbírkového fondu Památníku Lidice prezentuje Lidice minulé,  avšak stále žijící, a chtěla by přispět ke zhmotnění tradičního vyprávění o „starých“ Lidicích.

Svým časovým záběrem pokrývá historii obce před jejím zánikem v červnu 1942. Autorky výstavy se opíraly o předměty a dokumenty uložené převážně v depozitáři Památníku Lidice. To umožňuje exkluzivní vhled do života obce, která se stala fenoménem boje proti nacismu a symbolem naděje a poválečné obnovy.

Výstava jednak představuje původní vzhled obce a přibližuje život a práci na vesnici, jednak propojuje obec s konkrétními tvářemi a osobními příběhy. Je rozdělena do pěti sekcí, orientovaných na jednotlivé osoby – občany Lidic, kteří reprezentují určité skupiny této komunity v její každodennosti. Exponáty prokazatelně odkazující ke konkrétním osobám či rodinám je možné propojit se společenským postavením v obci a jejím životem, popisem lokality, jakož i individuálním osudem. Takto se zde promítají témata jako život na vesnici, práce a forma obživy, která je úzce spojovaná s hornickým a hutním prostředím na Kladensku, nebo řízení obce z hlediska obecní i církevní správy, instituce a její představitelé (obec, škola, církev).

Sbírkové předměty jsou vystaveny převážně v originálech, jen tam, kde to jejich povaha nedovoluje, jsou vytvořeny věrohodné kopie (např. u fotografií a dokumentů).

Výstavní sál Pod tribunou, od 10. 6. do 31. 12. 2014
Vernisáž: 9. června 2014 ve 14:00
Autorky: Renata Hanzlíková, Luba Hédlová, Radka Šustrová

Důležité informace pro návštěvníky:
Automobily: parkování na vyhrazeném parkovišti u muzea
MHD – odjezdy autobusů z Prahy – bus č. 56 z konečné stanice metra A Dejvická (proti hotelu Diplomat),
z Kladna – autobusové nádraží: bus č. 22, 56

You must be logged in to post a comment Login