stredocech.net

Základní informace

Město loni ušetřilo 29 milionů

Beroun – Díky uvážlivému hospodaření  a získání několika významných dotací se městu Beroun loni podařilo výrazně ušetřit.

money-163502_640

Financování  Berouna v roce 2014 nakonec skončilo přebytkem ve výši 29,9 milionů korun. Tato suma ještě nemohla být zohledněna při vytváření rozpočtu na rok 2015, který berounští zastupitelé schválili na svém posledním loňském veřejném zasedání 17. prosince.  Pro zvedlo ruku 12 z 19 přítomných zastupitelů.  Rozpočet města Beroun počítá s příjmy 490 milionů korun a s výdaji 520 milionů korun. Schodek je kryt nejen ze zmiňovaného přebytku, ale rovněž úvěrem. Ten město čerpá na financování spoluúčasti v investičních projektech, na které Beroun získal nebo na které žádá dotace.  „Beroun rozpočtoval přijetí úvěru na své (investiční) potřeby a to v dostatečné výši. Nic v zákoně nebrání čerpat úvěr ve výši ještě větší.  Tabulka „financování“ jasně a přehledně dokládá finanční toky města Berouna,“ uvedl nezávislý auditor Jiří Šmíd. „Schválený rozpočet města Berouna včetně financování pro rok 2015 je sestaven řádně, přehledně a v souladu se zákonem č.  250/2000 Sb.,“ dodal Šmíd. Předseda Finančního výboru zastupitelstva města Zdeněk Trejbal navíc vidí v rozpočtu bezpečné daňové rezervy v příjmech.

www.mesto-beroun.cz

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login