stredocech.net

Základní informace

Město podpoří opravy nemovitostí i v roce 2015

Rakovník – Stejně jako v letech minulých, tak i v roce 2015 podpoří město Rakovník opravy a úpravy rodinných a bytových domů. Na svém prosincovém jednání schválili zastupitelé v rámci rozpočtového provizoria pro Fond rozvoje bydlení 2015 celkovou částku 1 100 000,- Kč.

„Město Rakovník podporuje opravy a úpravy rodinných a bytových domů dlouhodobě. Rozhodli jsme se, že v této aktivitě budeme pokračovat a půjčky pro občany z Fondu rozvoje bydlení zachováme,“ řekl starosta Pavel Jenšovský.

Z fondu rozvoje bydlení města mohou občané požádat o půjčku na obnovu střechy starší 15 let u bytového i rodinného domu, u bytových i rodinných domů na rekonstrukci nebo opravu pláště domu staršího 15 let, u rodinných domů, výměnu oken u bytového domu staršího 15 let a dále na zřízení nové bytové jednotky ve stávajícím objektu. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení je poskytována s úrokem 3 % p. a. a v maximální lhůtě splatnosti 4 roky.

V návaznosti na jednání zastupitelstva byl radou města schválen termín pro podání žádosti o půjčku, a to do 13. 3. 2015. Rada města následně žádosti projedná do 1. 4. 2015 a zastupitelstvo města dne 20. 4. 2015. Bližší informace jsou zveřejněny na internetových stránkách města v sekci Granty, půjčky, dotace.

V roce 2014 byly podpořeny všechny přijaté žádosti v celkové výši 1 120 000,- Kč.

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

www.mesto-rakovnik.cz

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login