stredocech.net

Základní informace

Město řeší finanční vypořádání stavby mostu

Mladá Boleslav – Nový most do Čejetic byl již stavebně dokončen a je motoristy užíván, ale vedení města a magistrát v současné době řeší finanční vypořádání této velké investice.

Image (5)

Jednání probíhají zejména kolem určení konečné výše dotace, kterou městu na tuto stavbu poskytne stát prostřednictvím Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.Jak uvedl náměstek primátora Michal Kopal, jednání se týkají zejména vyjasnění argumentů kolem  různých přeložek inženýrských sítí, aby byly v co největší míře zahrnuty do uznatelných nákladů a tím i příznivě ovlivnily konečnou výši dotace.

mb-net

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login