Realizací zakázky dojde k nápravě havarijního stavu nosné konstrukce střechy v areálu gymnázia v Postupické ulici v Praze 4, který mohl vést i ke zhroucení celé konstrukce. Tyto nedostatky byly zjištěny v loňském roce při opravě podhledů školní tělocvičny. Přivolaný statik tehdy nařídil uzavření tělocvičny až do doby odstranění nevyhovujícího stavu.

V důsledku havarijního stavu střešní konstrukce nemohou žáci na tomto prestižním sportovním gymnáziu tělocvičnu už řadu měsíců využívat, což je u gymnázia zaměřeného na sport závažný problém. Provizorní řešení v podobě využití tělocvičen v blízkém okolí bylo dlouhodobě neudržitelné. Mám proto radost z výsledku jednání, kdy se podařilo schválit záměr na rekonstrukci,“ komentovala radní Ropková.

Schválené investiční prostředky budou využity na demontáž původní střešní konstrukce a opětovní montáž nové střešní konstrukce, což je podle odborného posudku nejvýhodnější řešení nastalé situace.

Střdočech.net