stredocech.net

Základní informace

Ministr školství jednal se starosty Berounska o kapacitách základních škol

V pondělí odpoledne se na berounské radnici uskutečnilo pracovní setkání vedení města s ministrem školství  Marcelem Chládkem. Tématem jednání byla současná i budoucí kapacita berounských základních škol a možnosti získání prostředků na vyřešení hrozícího problému. Beroun byl historicky spádovou oblastí pro řadu okolních obcí a do budoucna by bez rázného řešení současné situace hrozilo, že svoji letitou roli nebude moci z kapacitních důvodů plnit. Obtížné by mohlo být i umisťování berounských dětí a to zejména vzhledem k nárokům na dnešní podobu výuky. Na řadu předmětů se dnes půlí třídy, jazyky, výchovy a další předměty představují úplně jiné kapacitní potřeby než tomu bylo dříve. V minulém týdnu tedy město podalo žádost o dotaci z ministerstva školství na rozsáhlou přístavbu Základní školy Závodí, která to svou dispozicí umožňuje. Cílem je navýšení kapacity o 300 dětí, což by znamenalo téměř zdvojnásobení současné kapacity této školy a vyřešení berounské situace až do roku 2018, kdy už by neměly počty dětí ve školách tak dramaticky stoupat.

 

Středočech.net

www.mesto-beroun.cz

You must be logged in to post a comment Login