stredocech.net

Základní informace

Míst v mateřinkách by mělo být více

Zápisy do berounských mateřských škol pro školní rok 2015/2016 se uskuteční ve čtvrtek 19. března a v pátek 20. března vždy od 14.00 do 17.00 hodin v jednotlivých mateřských školách. Podle prvotních odhadů by mohlo být ve školkách více volných míst než loni. Rodiče k zápisu přinesou rodný list dítěte a doklad k ověření trvalého pobytu dítěte (občanský průkaz jednoho z rodičů nebo dětský občanský průkaz či potvrzení z evidence obyvatel).
BE zápis do MŠ 176

O přijetí k docházce rozhodují ředitelky mateřských škol. Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici na webu a nástěnkách jednotlivých mateřských škol. Ředitelka mateřské školy je oprávněna mimo kritéria posoudit individuální případy, které mohou mít mimořádné důvody.
Díky výraznému navýšení počtu míst v berounských mateřinkách v minulých letech, se Berounu daří většinu dětí starších tří let do školek umístit. V loňském roce sice přišlo k zápisům celkem 469 dětí, jen 319 z nich ale mělo trvalý pobyt v Berouně. Celkem 267 dosáhlo do 31. srpna tří let a kapacity školek čítaly 235 volných míst. Letos bylo ke konci září ve školkách celkem 297 předškoláků. Z nich ale více než tři desítky žádají o odklad. Celkem by tak mohlo být v berounských mateřských školách přibližně 260 volných míst. Konečný počet se ale ještě může dle počtu odkladů, stěhování aj. změnit.

Dětský klub Sokolík pořádá zápis nových dětí pro školní rok 2015-2016. Naše hlavní poslání je pomáhat dětem a rodičům s adaptací na „školkové“prostředí a připravit se bezpečně na přechod do státní školky. Přijímáme děti ve věku 2 až 4 roky s možností výběru dnů docházky. Přijďte se nezávazně podívat a popovídat si o tom, jakou máte představu. Rodinná atmosféra a malý kolektiv zaručují individuální přístup ke každému dítěti. Více informací na  nebo na tel. 608 259 990, 608 259 990. Lenka Píšová

Dětský domov a Mateřská škola speciální v Berouně zve na den otevřených dveří. Uskuteční se 12. března od 13 do 17 hodin v prostorách zařízení. Prohlídka zahrnuje Dětský domov, MŠ speciální, Speciálně pedagogické centrum. Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Jeho účelem je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Do dětského domova mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let.
MŠ speciální je pro děti s kombinovaným postižením. Přijímáme k denní docházce děti s postižením sluchu, s postižením sluchu a zraku v kombinaci s dalším postižením a děti s narušeným komunikačním systémem. Nabízíme komplexní péči v bezbariérovém prostředí, individuální přístup zohledňující specifické potřeby dětí a diagnostickou podporu Speciálně pedagogického centra. Poskytuje poradenské, ambulantní logopedické a jiné služby rodičům a všem, kteří se starají o děti s výše uvedeným zdravotním postižením.

Jana Müllerová

www.mesto-beroun.cz

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login