stredocech.net

Základní informace

Mladá Boleslav chystá letos investice za více než 190 mil. Kč

Statutární město Mladá Boleslav chystá v roce 2015 investice přesahující 190 milionů korun. Zásadními stavebními prioritami jsou dokončení městského krytého bazénu u parku Štěpánka, nové haly pro školáky i sportovce u 5. ZŠ a druhá etapa rekonstrukce důležité sídlištní komunikace U Stadionu.

Image (2)

Rozpočet města na rok 2015 včetně navržených investic schválili zastupitelé na jednání 29. ledna. „Tvorba a schvalování rozpočtu je vždy složitý proces, při němž dochází k intenzivním jednáním jednotlivých jednajících stran a hledáním kompromisů a společných priorit. Je třeba najít citlivý průnik zajištění provozu města i financování projektů dalšího rozvoje podle představ jednotlivých partnerů, kteří se snaží prosadit, co nejvíce ze svých programů, s nimiž předstupovali před voliče pro získání svého mandátu,“ řekl Raduan Nwelati, primátor města Mladá Boleslav.

Mladá Boleslav chystá letos i řadu menších investic: například dokončení rekonstrukce sokolovny v Debři, odkanalizování oblasti Láskov a počítá se již také s přípravou rekonstrukce kulturního domu (projektová dokumentace). Dále se bude investovat do výstavby amfiteátru v Michalovicích, lávky přes Klenici a cyklostezky do Řepova a do výstavby cyklostezek ve směru od sídliště k třídě Václava Klementa.
Schválený rozpočet města počítá s celkovými příjmy 781.277,24 tis. Kč, s celkovými výdaji ve výši 843.776,38 tis. Kč, se splátkami investičních úvěrů, které budou v souhrnu činit 43.572 tis. Kč, s dočerpáním úvěru, který byl schválený v roce 2014 na dofinancování investičních projektů v objemu 44.760,50 tis. Kč a s financováním z přebytku hospodaření v roce 2014 ve výši 61.310,64 tis. Při sestavování rozpočtu se kladl velký důraz na optimalizaci provozních výdajů města.
Výdaje rozpočtu ovšem nepředstavují pouze stavební investice, město každoročně stojí desítky milionů korun městská policie, podpora kultury, sportu a volného času včetně podpory celé řady velkých akcí pro všechny generace, zabezpečení oprav komunikací, svozu odpadu, úklidu města i ošetřování zeleně. Miliony korun bude také stát řešení oprav opěrných zdí v ulicích Viničná, Pražská a Ve Skalici.

mb-net

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login