stredocech.net

Základní informace

Modernizace radio-diagnostického oddělení

nemocnice-nymburk-1

V únoru byl v Nymburce slavnostně ukončen projekt Modernizace radio-diagnostického oddělení včetně digitalizace – nemocnice Nymburk, který byl spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy.

„Město Nymburk jako stoprocentní vlastník nemocnice získalo dotaci do výše 18 461 201 korun, která by měla pokrýt 85 procent uznatelných nákladů. Moderní, plně digitální přístroje umožní v Nemocnici Nymburk rychlejší a kvalitnější diagnostiku,“ vysvětlil starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera.

„Tato komplexní dodávka významně rozšíří diagnostické možnosti nymburské nemocnice. Díky novému tomografu SOMATOM Emotion 16 se zkvalitní a zrychlí diagnostika na dnešní požadovanou úroveň. Je efektivnější, a tím pádem přináší jak časové, tak i ekonomické úspory při nižší radiační zátěži pro pacienta. Pacienti rozdíl ve vybavení poznají hlavně zvýšením komfortu během vyšetření a rychlejší a přesnější diagnostice. Nové přístroje navíc díky systému PACS umožňují nemocnici přejít na moderní digitální zpracování rentgenových snímků,“ vysvětlil Ing. Vratislav Švorčík, ředitel sektoru Healthcare společnosti Siemens v ČR.

Zdroj: Město Nymburk

You must be logged in to post a comment Login