stredocech.net

Základní informace

Na paralympiádu se sjelo 350 závodníků

Kolín – Ve sportovní hale v Borkách se uskutečnil 8. ročník Olympiády speciálních škol, kterou pro postižené děti připravili pedagogové ze Základní, mateřské a praktické školy v Kolíně.

Výstřižek

Své síly změřili klienti devíti kolínských a patnácti mimokolínských družstev v osmi disciplínách (v tzv. eskymáckém osmiboji). Během zahájení pozdravil za město Kolín všechny zúčastněné  místostarosta Michael Kašpar, který se úvodu  zúčastnil spolu s vedoucím odboru školství, kultury a sportu Petrem Kesnerem. Olympiáda speciálních škol se koná 2x ročně. Letní termín byl pro letošní rok stanoven na 4. června, kdy se bude soutěžit na atletickém stadionu M. Tučka v Borkách.

You must be logged in to post a comment Login