Na semináři, který připravil odbor informatiky Magistrátu hl. m. ve spolupráci s magazínem Egovernment , se sešli zájemci o problematiku využití ICT ve správě města – zástupci Hl. m. Prahy a jejích městských částí, magistrátů Brna a Děčína, nevládních organizací, IT společností a další odborníci.

Tematický blok věnovaný integraci a architektuře zahájil Ondřej Felix, architekt českého e-governmentu, digitální šampion ČR a nově i předseda komise Rady hl. m. Prahy pro ICT. Představil souvislosti mezi architekturou národní a pražskou a z pověření paní primátorky seznámil účastníky s vybranými body programového prohlášení pro oblast informatiky. Další prezentace představily aktuální práce Magistrátu hl. m. Prahy, pohled MČ Praha 14 a zkušenosti města Brno v dané oblasti.

V bloku Smart Cities se účastníci dozvěděli o spolupráci Hl. m. Prahy s organizací EUROCITIES, o osvětové a metodické činnosti magazínu Smart Cities, který spolupracuje mj. s Ministerstvem pro místní rozvoj. Pohled globálních IT společností, které se rovněž věnují problematice měst, představili zástupci Microsoft (City Next) a Atos (MyCity), za který hovořil zahraniční host Albert Seubers, vedoucí strategie pro města. Lokální inovativní pohled městské části doplnil místostarosta Prahy 12.

Další nové téma Otevřená data (OpenData), které je po rozšíření v zahraničí novou výzvou i pro města ČR a prioritou pro Prahu, uvedl Ondřej Profant, člen zastupitelstva a komise Rady hl. m. Prahy pro ICT. O metodické pomoci pak informoval Fond Otakara Motejla. Zkušenosti i další záměry v tématu otevřené radnice obecně i z pohledu Prahy 6 prezentoval Oldřich Kužílek, iniciátor zákona o svobodném přístupu k informacím, koordinátor projektu Otevřete a zastupitel MČ Praha 6. Blok doplnily informace o otevřených geografických datech a mapových službách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a zkušenosti města Děčín, které jedním z prvních pionýrů problematiky otevřených dat v ČR.

Na programu semináře byl tradičně i blok informací na téma webových stránek a elektronických služeb pro občany. Informace ze zahraničí na téma mobilních služeb přednesl opět Albert Seubers. Příklady zajímavých řešení z Prahy, založených často na zápalu a energii tvůrců, představily Městské části Praha – Kunratice (web a mobilní aplikace), Praha 6 (podpora pro grantové řízení) a Praha 10 (web). Aktivity v oblasti prevence elektronického násilí a kriminality zaměřené zejména na školáky představilo Národní centrum bezpečnějšího internetu.

Každoroční seminář, jehož tradice sahá až do roku 2006, opět potvrdil, že spolupráce, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe i nových inspirací jsou důležitým faktorem i v době, kdy je třeba se vypořádávat s problémy zděděnými z nedávné minulosti.

Středočech.net