stredocech.net

Základní informace

„Nabízím své zkušenosti,“ říká Milena Vicenová

Lídr kandidátky LES, Marie Vicenová.

„Chci využít svých zkušeností velvyslankyně České republiky v Evropské unii. Chci nabídnout své síly, schopnosti a znalosti světových jazyků těm, kdo si myslí, že naše členství v Evropské unii je pro nás důležité, že přispívá k našemu bezpečí a rozvoji. Kdo si myslí, že dnešní postavení České republiky v Evropské unii neodpovídá našim možnostem a schopnostem, “ říká jednička kandidátky LES, Milena Vicenová. Kandiduje pod číslem 8.


Lídr kandidátky Liberálně demokratické strany (LES) Milena Vicenová je zdatná lingvistka, má zkušenosti s prací pro Evropskou Unii. V únoru ji sněm Liberálně ekologické strany LES schválil do pozice jedničky kandidátky do Evropského parlamentu. Nikdy nebyla členkou žádné politické strany. Co nám na sebe prozradila?

Pocházím z Valašska, ze Starého Jičína a Valašského Meziříčí. Po otci jsem z Hané. Narodila jsem se v Přerově, kde jsem vystudovala Gymnázium Jakuba Škody. Od malička jsem měla vztah ke zvířatům, proto jsem se rozhodla pro studia na Vysoké škole veterinární v Brně. Absolvovala jsem jak v oboru všeobecného veterinární lékařství, tak hygieny potravin. Současně jsem se intenzívně věnovala studiu cizích jazyků, velmi dobře mluvím anglicky, německy a francouzsky, studuji španělštinu a mluvím rusky.

Prošla jsem nelehkou praxí veterinární lékařky v České Lípě, od sanitních jatek přes hygienickou službu v mlékárnách, léčení ve velkochovech až po ošetřovnu drobných i velkých zvířat. Zkušenost z terénu mi byla později dobrým zázemím při práci v odborném časopise Náš chov. Byla jsem předsedkyní Klubu zemědělských novinářů a publicistů a zástupkyní České republiky ve výboru Světové organizace zemědělských novinářů (IFAJ). Byla jsem hlavní organizátorkou světového kongresu zemědělských novinářů v České republice.

Od roku 1998 jsem řídila přípravu a čerpání programu SAPARD, který našim zemědělcům a obyvatelům venkova přinesl 3,9 mld. Kč. Česká republika byla v čerpání prostředků programu SAPARD nejúspěšnější z desíti zemí. V letech 2002 až 2004 jsem se podílela na přípravách resortu zemědělství na vstup do Evropské unie. Zastupovala jsem Českou republiku ve zvláštním zemědělském výboru a v poradním sboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, absolvovala jsem stáže v USA, Izraeli, v Evropě, přednášela jsem v mnoha evropských městech.

V roce 2007 jsem se stala členkou pětičlenného vládního týmu pro vyjednání Národního strategického referenčního rámce, který přinesl České republice na období 2007-2013 příležitost využít 27 miliard eur z rozpočtu Evropské unie, tedy částku ve výši téměř tři čtvrtiny ročního rozpočtu České republiky.

Odborné znalosti, zkušenosti z vyjednávání s Evropskou unií a velmi dobré znalosti jazyků byly důvodem, proč mi byla v roce 2006 nabídnuta role ministryně zemědělství, v roce 2007 pozice velvyslankyně České republiky v Bruselu. Řídila jsem Stálé zastoupení České republiky v Bruselu v době předsednictví České republiky Radě EU.

Proč jsem se rozhodla kandidovat?

Bezprostředně za východní hranicí Evropské unie se odehrávají dramatické události plné násilí, pozorujeme Putinovo úsilí o obnovení bývalého sovětského bloku. I u nás doma se máme důvod obávat o naši demokracii a svobodu médií. Patříte stejně jako já k těm, kdo si váží unikátního evropského mírového projektu, Evropské unie? Přijďte k volbám.

Chci využít svých zkušeností velvyslankyně České republiky v Evropské unii. Chci nabídnout své síly, schopnosti a znalosti světových jazyků těm, kdo si myslí, že naše členství v Evropské unii je pro nás důležité, že přispívá k našemu bezpečí a rozvoji. Kdo si myslí, že dnešní postavení České republiky v Evropské unii neodpovídá našim možnostem a schopnostem.

Jaké jsou priority Liberálně ekologické strany do Evropských voleb?

1) Chceme Českou republiku jako součást konkurenceschopné a bezpečné Evropské unie. Naším přáním je evropské občanství a evropský cestovní pas. A samozřejmě také euro. Chceme být Češi a zároveň Evropané.

2) V Evropském parlamentu budeme bránit těm, kdo se snaží Evropu rozložit. A nedopustíme, aby se Putinovo Rusko rozpínalo a ohrožovalo jiné státy.

3) V Evropském parlamentu budeme tvořit a podporovat dobré myšlenky. Dokážeme využít kontakty, které máme, umíme utvářet koalice a prosazovat užitečné iniciativy. Posuneme Evropu dopředu.

4) Prosazujeme možnost náležitého uplatnění žen. A také právo rodičů svobodně se rozhodnout, jak chtějí pečovat o děti, jak je vzdělávat, kdy a v jakém rozsahu se vrátit do práce. Budeme usilovat o pomoc těm, kdo pečují o seniory.

5) Evropské fondy chceme využívat především na podporu vědy a výzkumu, k rozvoji ochrany životního prostředí, alternativních zdrojů energie a zlepšení energetické účinnosti.

6) V zemědělství podporujeme evropský model rodinných farem, využívání našich domácích potravin a prodej ze dvora. Podporujeme rozvoj venkova.

7) Chceme využívat společný vnitřní trh EU, usnadnit práci našich občanů v zahraničí, výměnu studentů, pomáhat malým a středním podnikatelům. Chceme zjednodušit a zlidštit jednání s úřady. Nejsme byrokrati.

8) Stojíme o dobré a partnerské vztahy s neziskovým sektorem, podporujeme zapojení nevládních organizací do rozhodovacích procesů.

A co chci podporovat v Evropském parlamentu já?

Brusel coby bývalá velvyslankyně dobře znám a do práce se mohu zapojit od prvního dne. V souladu s volebními prioritami LES se chci zaměřit na tři okruhy témat.

Chci, abychom žili v bezpečném a demokratickém státě a Evropě.

Umím se ozvat proti totalitě a bezpráví. Chci udržet svobodnou a nezávislou Českou republiku jako součást konkurenceschopné a bezpečné Evropské unie, kterou považujeme za jedinečný mírový projekt. Budu usilovat o patřičné zapojení České republiky do rozhodování o budoucnosti Evropské unie.

Naši občané si zaslouží důstojné podmínky ve všech etapách života.

Prosazuji, aby ženy měly potřebné zázemí a mohly se rozhodnout, jak chtějí pečovat o děti, kdy a v jakém rozsahu se vrátí do práce. Budu podporovat pomoc těm, kdo pečují o seniory. Chci usnadnit práci našich občanů v zahraničí, výměnu studentů, pomáhat malým a středním podnikatelům. Chci zjednodušit a zlidštit jednání s úřady. Slušnost není slabost.

Budu podporovat zdravý, ne dravý životní styl.

Čistý vzduch a čistá voda jsou předpokladem pro zdravý život nás i našich dětí. Podporuji využívání našich domácích potravin a zdrojů energie. Kvalitní české potraviny nejsou luxus. Pečujeme o čisté životní prostředí, chceme předat naši zemi budoucím generacím v lepším stavu, než je dnes.

Podívejte se na volební spoty LES

TV spot: 
Radio spot: 

Více najdete na  a www.stranales.cz

Liberálně ekologická strana má číslo osm.

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login