stredocech.net

Základní informace

Národní technické muzeum a Praha 7 plánují záchranu kolotoče na Letné

Praha – Na hraně Letenských sadů před Národním technickým muzeem stojí nejstarší dochovaný podlahový kolotoč v Evropě. V nejbližší době plánuje NTM opravu stavební části, která však nestačí ke zprovoznění kolotoče. Proto ve spolupráci MČ Praha 7, NTM a dalších blízkých institucí vznikl plán, jak obnovit zbývající prvky a v brzké době uvést kolotoč opět do pohybu. Tuto iniciativu může podpořit každý, komu záleží na osudu Letenského kolotoče. Od 6. ledna 2015 je možné přispět do veřejné sbírky na transparentní účet: 107-9304750207/0100

carousel-424904_640

6. ledna 2015 byla v  Národním technickým muzeem spuštěna veřejná sbírka na obnovu historického kolotoče na Letné. Deklarovanou snahou muzea, ve spolupráci s MČ Praha 7 a blízkými institucemi je opětovné zprovoznění tohoto zařízení. Z těchto prostředků budou hrazeny především předpokládané náklady související s opravou kolotoče na Letné a jeho znovuuvedení do provozu. Upozorňujeme, že platný a oficiální bude pouze jeden jediný účet veřejné sbírky na obnovu letenského kolotoče.

Transparentnost účtu pro veřejnou sbírku na obnovu kolotoče na Letné je dána tím, že účet byl zřízen u Komerční banky, a.s., která je přední bankovní institucí v České republice a je dostupná prostřednictvím široké sítě poboček.

www.ntm.cz

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login