stredocech.net

Základní informace

Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci?

Kraj – Referentka a administrativní pracovnice, vizážistka, právnička, marketingová a HR specialistka, výtvarnice, účetní i oděvní návrhářka. Než onemocněly rakovinou, účastnice druhého běhu pracovně vzdělávacího programu Návrat do zaměstnání po onkologcké nemoci pracovaly v těchto profesích. Teď doufají, že je program Amelie, do kterého se přihlásily, opět dovede k zaměstnání, které odpovídá jejich kvalifikaci, ale i zdravotní kondici.

„Po prodělané rakovině prsu jsem v padesáti letech poprvé v životě nezaměstnaná,“ říká Ivana Antošíková, která pracovala jako účetní. „Věřím, že tenhle program mi pomůže se do práce vrátit. Já do toho dám také maximum.“

Ivana Antošíková a dalších 15 lidí, převážně žen, přivítal na konci ledna v Amelii čtyřčlenný tým složený ze sociální pracovnice, psycholožky, pracovní poradkyně a koordinátorky, který se jim bude 3 měsíce věnovat. Průměrný věk účastníků tohoto běhu je 47 let. 5 z nich je vysokoškoláků, 9 středoškoláků, 1 má výuční list a jeden základní vzdělání. 11 účastnic prodělalo rakovinu prsu. Většina účastníků by ráda zůstala u svého pracovního zaměření, ale chtěli by najít pracovní místo na zkrácený úvazek.

Další, třetí běh programu začíná v polovině května a je možné se do něj hlásit již teď. Je určen obyvatelům Středočeského kraje, jejichž nemoc ustoupila (jsou takzvaně v remisi), pobírají invalidní důchod a mají potíže s nalezením zaměstnání.

Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci má celkem 4 cykly, byl zahájen v dubnu 2013 a skončí v dubnu 2015. Je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR a díky tomu je pro účastníky zdarma. Program je jediný svého druhu pro tuto cílovou skupinu a vychází z dobré znalosti specifických problémů, kterým lidé po onkologické léčbě při návratu do běžného života čelí.

Amelie jako jedna z mála organizací podobného zaměření má od svého založení v roce 2007 cíl poskytovat onkologicky nemocným a jejich blízkým odbornou psychosociální podporu, informovat o její důležitosti a přispívat k tomu, aby se stále více stávala součástí standardní nabídky péče o lidi s rakovinou. Projekt psychosociální pomoci připravovala od podzimu 2005 zakladatelka Amelie Pavla Tichá poté, co sama ukončila svou první onkologickou léčbu.

Více informací na webových stránkách Amelie nebo kontaktujte: Terezu Žílovou (vedení projektu), e-mail: , tel:

You must be logged in to post a comment Login