stredocech.net

Základní informace

Nedožitou osmdesátku kronikáře připomene výstava jeho snímků

Beroun – Vzpomínková výstava fotografií k nedožitým osmdesátým narozeninám dlouholetého berounského kronikáře a fotografa Jiřího Kopřivy bude v Holandském domě zahájena v pondělí 12. ledna.

camera-349943_640

 

Připomene bohaté fotografické dílo Jiřího Kopřivy, které v průběhu více než padesáti let vytvořil. Tato tvorba, která se kromě jiného v posledních letech týkala nejen bohatého života ve městě, ale i okolní krásné přírody, zvláště Českého krasu, byla použita v kronikářské práci, přesněji v dokumentačních přílohách pro městskou kroniku. Také byla použita v různých publikacích týkajících se Berouna. V historii novodobého psaní kroniky byl Jiří Kopřiva délkou 23 let nejdéle píšícím kronikářem. Zájem o dění ve městě a jeho zachycení pro budoucí generace, které oceňujeme už dnes, se mu stal koníčkem, ba koněm, který pohltil téměř všechen jeho volný čas. Že svoji kronikářskou práci miloval, dokazují komplexní zpracování kronikářských zápisů. Jeho osoba by mohla být charakterizována slovy Anatola France: Nic z toho dobrého, cos učinil, se neztratí. Všechno zůstane. Výstava fotografií je ohlédnutím za člověkem, který ve městě žil a kus dobré práce pro město vykonal. Marie Kopřivová

www.mesto-beroun.cz

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login