stredocech.net

Základní informace

Nenechte si ujít letní výstavu dřevosochaře Petra Janečky

Image (9)

Mladá Boleslav – Hlavní výstavní prostory galerie Sbor českých bratří včetně apsidy nabízí pohled na plastiky mladoboleslavského rodáka a profesí lékaře Petra Janečky. Ten svojí výstavu pojmenoval jednoduše a výstižně „ Plastiky – dřevo-kámen-kov.“. Výstavu v průběhu léta můžete navštívit do neděle 24. srpna každý den kromě pondělí v otevírací době od 10 do 16 hodin.

Petr Janečka se narodil v roce 1950 v Mladé Boleslavi, kde také odmaturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole, dnešním Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře. V roce 1976 promoval na Lékařské fakultě  University Karlovy v Praze. Jeho zájem o výtvarné umění a posléze o výtvarnou činnost samotnou v něm probudilo úzké celoživotní přátelství s malíři Františkem Segertem a Daliborem Pokorným. Oslovilo ho především sochařství. V prvopočátcích jeho sochařské tvorby bylo pro něho zásadní setkání s pracemi  sochaře Vladimíra Preclíka. V roce 1998 se seznamuje s Doc. Oldřichem Smutným, pod jehož přátelským dohledem později pokračuje v další výtvarné činnosti.

Petr Janečka zprvu tvoří dřevěné plastiky více řezbářské, později přechází k formě tesaného a samorostlého dřeva v kombinaci s jinými materiály / kámen, kov, kůže, zlomky keramiky,staré smalty, textilie /s využitím polychromie a patiny. Nalezené věci, předměty denního života povyšuje tvůrčí prací na nové artefakty své fantazie.

Sochař vystavoval v řadě galerií, v roce 1999 a 2009 v Městském paláci Templ, ve Vodňanech v prostorách Synagogy Městského muzea, v Synagoze města Turnov. Společně na Salonu Nadace Charty 77 – Konto bariéry v pražském Karolinu. Jeho práce jsou zastoupeny v soukromých a veřejných sbírkách.

Image (8)

středočech.net

zdroj mb-net

You must be logged in to post a comment Login